Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2007

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ


Α. Η σημερινή κατάσταση

του κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού στον δήμο μας

Καταρχήν το κυκλοφοριακό – συγκοινωνιακό πρόβλημα του δήμου Καλαμαριάς είναι μέρος ενός γενικότερου προβλήματος που αφορά το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια η λύση του είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη και δεν θα μπορούσε να είναι ξεκομμένη με μια ευρύτερη μελέτη που θα περιλάμβανε και θα το κομμάτι αυτό στα πλαίσια μιας συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος.

Είναι περιττό να περιγράψουμε τη σημερινή κατάσταση που όλοι ξέρουμε καλά. Εκείνο όμως που πρέπει να τονιστεί είναι το εξής:

Οι δρόμοι της Καλαμαριάς έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα. Παράλληλα η μόλυνση της ατμόσφαιρας επιβάλλει έτσι κι' αλλιώς τον περιορισμό της χρήσης αυτοκινήτων και ιδίως της χρήσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων, που καταλαμβάνουν στο οδόστρωμα πολλές φορές περισσότερο χώρο ανά μετακινούμενο σε σχέση π.χ. με τα λεωφορεία.

Η χρήση των αυτοκινήτων μπορεί να περιοριστεί με δέσμη μέτρων που προτείναμε με το πρόγραμμά μας και θα εκθέσουμε πιο κάτω. Παράλληλα όμως θα πρέπει να ληφθούν και μέτρα χωροταξικού σχεδιασμού αφού η χωροταξία του δήμου και οι χρήσεις γής πολλαπλασιάζουν την ανάγκη μετακινήσεων.

Είναι χαρακτηριστική η συγκέντρωση λειτουργιών στο κέντρο του δήμου, όπου συνεχίζουν να σωρεύονται και νέες λειτουργίες, με παράδειγμα την προσπάθεια κατασκευής του parking που εκτός των άλλων (καταστροφή πλατείας) θα κτισθεί σε κυκλοφοριακά κορεσμένη περιοχή η οποία περιλαμβάνει:
1 εκκλησία 6 Τράπεζες, 2 Θέατρα και το μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρείων, των Οδοντιατρείων, των Ακτινολογικών Εργαστηρίων, των Μικροβιολογικών Εργαστηρίων, των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, των άλλων Φροντιστηρίων, των Ωδείων
των Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών κλπ.

Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν της κακής χωροθέτησης ότι το σύνολο σχεδόν των λειτουργιών είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο του δήμου, γεγονός που επιβάλλει πλήθος μετακινήσεων σε ένα πολύ μικρό χώρο.

Αυτά τα προβλήματα έχουν πολλές επιπτώσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι χαμένες ανθρωποώρες, η ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, το οικονομικό και κοινωνικό κόστος, η δυσχερής κίνηση των πεζών και συνολικά η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Όλα τα παραπάνω οφείλονται σε:

- Έλλειψη στρατηγικής για την οργάνωση του συστήματος μεταφορών σε

επίπεδο δήμου και έλλειψη πολιτικής για την κυκλοφορία και τη στάθμευση

των οχημάτων, αλλά και την κυκλοφορία των πεζών.

- Αποσπασματική και άστοχη πολλές φορές μελέτη των κυκλοφοριακών θεμάτων με αντίστοιχη αποσπασματικότητα στην εφαρμογή των κάθε είδους μέτρων

αντιμετώπισης των προβλημάτων.

- Πολεοδομικός σχεδιασμός (ΓΠΣ, κλπ.) χωρίς ουσιαστική κυκλοφοριακή

θεώρηση ή συντονισμό με τον αντίστοιχο συγκοινωνιακό σχεδιασμό.

- Ελλιπής συγκοινωνιακός σχεδιασμός. Συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη

όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με την κυκλοφορία και στάθμευση των

οχημάτων (πολεοδομικός σχεδιασμός-χρήσεις γης, συγκοινωνιακά στοιχεία,

περιβαλλοντικές παράμετροι, οικονομικά στοιχεία, πληθυσμιακά στοιχεία).

- Ελλιπής τακτική παρακολούθηση κυκλοφοριακών στοιχείων καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας σε ικανοποιητική χρονική περίοδο και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων.

- Βραχυπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού.

Από όσα εκτέθηκαν προκύπτει ότι βασική προϋπόθεση για την κυκλοφοριακή ανακούφιση (αλλά και για τη μείωση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας) είναι η βελτίωση της συγκοινωνίας που θα επιφέρει αποθάρρυνση της χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτων. Βλέπουμε όμως ότι αντίθετα η χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτων ενθαρρύνεται πολλαπλά, χωρίς να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα βελτίωσης των συγκοινωνιών, ενώ σχεδιάζονται ανορθολογικά και σπάταλα, οι όποιες παρεμβάσεις.

Ειδικότερα :
α.) Η συγκεκριμένη χάραξη των συγκοινωνιών δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά ούτε την περιοχή του Αγ. Ιωάννη, της επέκτασης, της Κηφησιάς κλπ. Δυτική. Στις περιοχές αυτές κατοικεί το μεγαλύτερο ίσως τμήμα του εργατικού δυναμικού του δήμου.

β.) Ο μεγάλος όγκος μετακινήσεων από και προς Περαία, Ν. Επιβάτες, Μηχανιώνα Αεροδρόμιο κλπ. και άλλες περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος διέρχεται καθημερινά μέσω της οδού Αδριανουπόλεως & Κ. Καραμανλή.

γ.) Οι ενδοδημοτικές συγκοινωνίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες χωρίς να μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά στην όποια επίλυση του κυκλοφοριακού ενώ ταυτόχρονα αποκλείουν μεγάλες περιοχές και ομάδες εργαζομένων του δήμου.

δ.) Η επέκταση του μετρό εως την οδό Πόντου, και η ενδεχόμενη διοχέτευση του όγκου των αυτοκινήτων της υποθαλάσσιας αρτηρίας στην οδό Παπανδρέου (Ανθέων) θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

ε.) Ο υφιστάμενος τρόπος ρύθμισης της κυκλοφορίας (σηματοδότες), στον δήμο Καλαμαριάς αλλά και στο ευρύτερο Πολεοδομικό συγκρότημα, που δεν λαμβάνει υπόψη του την ροή των οχημάτων λειτουργώντας με τα ίδια χρονικά χαρακτηριστικά σε όλη την διάρκεια του έτους δημιουργεί ασφυκτικές καταστάσεις ειδικά σε περιόδους υψηλής κυκλοφοριακής αιχμής.

Β.- Το ζήτημα είναι πολιτικό & έχει να κάνει με το όραμα του δήμου Καλαμαριάς

Υποστηρίζουμε ότι τα λεγόμενα τοπικά προβλήματα αποτελούν μέρος των γενικότερων προβλημάτων. Εξάλλου στην πολύ συνηθισμένη ερώτηση ποιά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα του δήμου Καλαμαριάς συνήθως αισθανόμαστε κάποια αμηχανία, γιατί όλα τα προβλήματα είναι αλληλένδετα και συνήθως επεκτείνονται πέρα από τα όρια του δήμου.
Το συγκοινωνιακό πρόβλημα, έχει ιδιαίτερη επικαιρότητα και αποτελεί το βασικότερο ίσως στοιχείο του κυκλοφοριακού. Τα Μ.Μ.Μ. είναι βασικό μέρος του όγκου της κυκλοφορίας. Από την καλή ή κακή λειτουργία και οργάνωσή τους εξαρτάται η συχνότερη ή αραιότερη προσφυγή στα Ι.Χ. και στα ταξί, και από τη ροή της κυκλοφορίας, εξαρτάται η μόλυνση της ατμόσφαιρας.

'Ετσι το κυκλοφοριακό πρόβλημα επιβεβαιώνει με τρόπο εντυπωσιακό και τα δύο σκέλη της βασικής μας αντίληψης για τον πολιτικό χαρακτήρα και για την αλληλεξάρτηση των προβλημάτων του δήμου Καλαμαριάς.

Το κυκλοφοριακό - συγκοινωνιακό πρόβλημα δεν μπορεί να αποχωριστεί από τη γενικότερη πολιτική των διοικήσεων του δήμου τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από την πολιτική κυρίως της ενίσχυσης του αυτοκινήτου σε βάρος των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και, έμμεσα, από την πολιτική της άναρχης δόμησης του πολεοδομικού συγκροτήματος του δήμου και της επέκτασης του , του περιορισμού των χώρων ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, της καταπάτησης δημοτικών εκτάσεων.

Συνδέεται εξάλλου με πλήθος άλλων προβλημάτων όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και βέβαια το συνολικό κυκλοφοριακό - συγκοινωνιακό πρόβλημα στο ευρύτερο το Πολεοδομικό συγκρότημα.

Νομίζουμε όμως ότι το κυκλοφοριακό - συγκοινωνιακό είναι ένα τεράστιο καθημερινό πρόβλημα των δημοτών μας και δημιουργεί ποικίλες στρεβλώσεις στη λειτουργία του δήμου και στον τρόπο της ζωής μας. Η επιλογή των ασχολιών, η ψυχαγωγία, η κοινωνική ζωή, η οικογενειακή ζωή, η επαγγελματική δράση, οι συνήθειες της καθημερινής ζωής, εξαρτώνται κατά μεγάλο μέρος από τις συνθήκες κυκλοφορίας και συγκοινωνίας.

Εμείς στο πρόγραμμά μας κατατάσσουμε το κυκλοφοριακό - συγκοινωνιακό ως ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που αφορά τη λειτουργία του δήμου μας.

Η θέση μας είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά ως ένα τεχνικό ζήτημα, διότι έχει να κάνει με την αντίληψη μας για την φυσιογνωμία του δήμου, ωστόσο δεν μπορούν να παραβλεφθούν οι τεχνικές παράμετροι που βέβαια δεν είναι ανεξάρτητες από τη συνολική αντίληψη μας για τον δήμο.

Γ.- Η πολιτική μας θέση

Κατά την άποψή μας η σημερινή κατάσταση οφείλεται στην επίδραση συγκεκριμένων συμφερόντων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπαγορεύουν εντείνουν και διογκώνουν την υφιστάμενη κατάσταση στον δήμο Καλαμαριάς.

Οι εργολάβοι θησαυρίζουν από τις ανεξέλεγκτες κατασκευές οικοδομικών - τεχνικών έργων, υποβαθμίζοντας καθημερινά την εικόνα του δήμου μας, ενώ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν κατασκευές και εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε περιοχή ανεξάρτητα από οποιοδήποτε πολεοδομικό σχεδιασμό, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο και με την ανοχή των υπηρεσιών του δήμου.

Ειδικότερα για την δημοτική συγκοινωνία

Βασική μας θέση είναι η ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας


Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της πρέπει να υπηρετούν :

Την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των κατοίκων του δήμου.

Το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής γενικότερα.

Την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους κατοίκους του δήμου

Τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Δ.- Οι προτάσεις μας

- Προτείνουμε ένα δημοτικό δίκτυο συγκοινωνιών που θα αποτελείται από μικρά λεωφορεία, το καθένα στη θέση που πρέπει ώστε να λειτουργήσει άνετα η συγκοινωνία και να είναι ελκυστική περιορίζοντας τη χρήση του ΙΧ. Ο σχεδιασμός των συγκοινωνιακών γραμμών ο έλεγχος της διαχείρισής τους με απόλυτη διαφάνεια, είναι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας του δικτύου.

- Υποστηρίζουμε μια πολιτική αποθάρρυνσης της χρήσης του αυτοκινήτου ΙΧ γι' αυτό είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή του σταθμού αυτοκινήτων στο κέντρο του δήμου μας που ενθαρρύνει την προσέλευση ΙΧ.

- Προτείνουμε δημιουργία και διασπορά χώρων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του δήμου (περιφερειακά) όπου σε συνδυασμό με το δημοτικό δίκτυο συγκοινωνιών του δήμου θα αποθαρρύνεται η είσοδος ΙΧ στο κέντρο και θα αποτρέπεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων καταστάσεων στάθμευσης ΙΧ . Ζητάμε μέτρα ενθάρρυνσης και ασφαλούς κυκλοφορίας των δικύκλων σε αντιδιαστολή με τα τετράτροχα ΙΧ.

- Προτείνουμε την συνεχή ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων στον δήμο Καλαμαριάς με σύγχρονες τεχνολογικά μεθόδους, που θα λαμβάνουν υπόψη τους την ροή των οχημάτων λειτουργώντας 24 ώρες την ημέρα σε όλη την διάρκεια του έτους, εντοπίζοντας και διευκολύνοντας τις ασφυκτικές καταστάσεις σε περιόδους υψηλής κυκλοφοριακής αιχμής.

-Τη χάραξη ποδηλατοδρόμων και ασφαλών διαδρομών για τα ποδήλατα.

- Την ανάπτυξη μέσων θαλάσσιας συγκοινωνίας και τη σύνδεση των παράκτιων Δήμων με το κλασικό “καραβάκι”, που με σοφία και ευαισθησία χρησιμοποιούσαν οι παλαιότεροι, στα πλαίσια λειτουργίας ακόμη και μιας διαδημοτικής επιχείρησης, η οποία θα συμβάλει αποφασιστικά στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος, προσδίδοντας ταυτόχρονα μια ξεχωριστή όψη στην παραλιακή ζώνη και αναδεικνύοντας το θαλάσσιο μέτωπο.

- Η βελτίωση της δημοτικής συγκοινωνίας και η αποθάρρυνση της εισόδου αυτοκινήτων στο κέντρο είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των πεζών, την απελευθέρωση των πεζοδρομίων και την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων με κριτήριο την ποιότητα ζωής των κατοίκων και όχι τη δημιουργία άτυπων χώρων στάθμευσης.

Καθοριστικό και κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, δίνοντας μεγάλη σημασία στην προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με ήπιες και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στη βάση εφαρμογής ενός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού στον δήμο Καλαμαριάς με τις παρακάτω βασικές και άμεσες προτεραιότητες:

1 Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Ανάδειξη της πολεοδομικής ταυτότητας του δήμου Καλαμαριάς.

2 Οι συντελεστές δόμησης, η κάλυψη και τα ύψη πρέπει να μειωθούν.

3 Μετατροπή του βασικού οδικού δικτύου της κεντρικής περιοχής του δήμου σε «ήπιας κυκλοφορίας», με πλήρη πεζοδρόμηση των μικρών οδών.

4 Αναβάθμιση και ανάδειξη των πλατειών σε χώρους κοινωνικής συναναστροφής και παραγωγής πολιτικής και πολιτισμού αντί να είναι απλά συγκοινωνιακοί κόμβοι και πριν απ’ όλα την αναβάθμιση και ανάδειξη του στρατοπέδου Κόδρα και της παραλιακής ζώνης ως χώρο υπερτοπικής σημασίας με την χάραξη διαδρομών περιπάτου κλπ.

5 Άμεση απαλλοτρίωση των χώρων που έχουν απομείνει ι χαρακτηρίζοντας τους ως κοινωφελείς, χώροι πρασίνου, παιδικέ χαρές κ.λπ.

6 Η δομή και η οργάνωση του δήμου Καλαμαριάς αδιαφορεί για τα παιδιά. Η κίνησή τους

στον δήμο είναι σχεδόν απαγορευτική. Απουσιάζουν χώροι παιχνιδιού και ψυχαγωγίας. Η χρήση του δήμου για τα παιδιά πρέπει να γίνει ουσιαστική για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους με την δημιουργία τέτοιων χώρων.

24-09-2007