Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2007

Κεραίες:συμπεράσματα έκθεσης συνήγορου του πολίτηΗ Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλλε την έκθεση το 2003, έχοντας βέβαια ως νομικό πλαίσιο τον τότε ισχύοντα νόμο. Τα σημαντικά συμπεράσματα όμως στα οποία καταλήγει πιστεύω ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν ξεπερασμένα λόγω της αλλαγής του νόμου.

Νομικό έρεισμα στο οποίο στηρίζονται οι προτάσεις του Συνηγόρου είναι η «αρχή της προφύλαξης». Η αρχή αυτή, η οποία έχει ήδη αναγνωρισθεί στη νομολογία του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μάλιστα ως κανόνας δικαίου με άμεση εφαρμογή, δικαιολογεί τη λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για την υγεία και το περιβάλλον στις περιπτώσεις εκείνες, όπως εν προκειμένω η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπου δεν υπάρχει πλήρης επιστημονική βεβαιότητα ως προς το εύρος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κινδύνων, καθώς και ως προς την ανεκτή ποσότητα έκθεσης και τις αναγκαίες αποστάσεις από τις πηγές ακτινοβολίας.

Η προσέγγιση που υιοθετείται στην ελληνική νομοθεσία για τα αποδεκτά όρια ασφαλείας (ΚΥΑ 53571/3839/2000, ΦΕΚ 1105 Β΄)- στην ίδια ΚΥΑ αναφέρεται και ο νέος νόμος- απηχεί μια μινιμαλιστική εκδοχή του κινδύνου με βάση τις αποδεδειγμένες μόνον επιδράσεις, χωρίς να περιλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες ο κίνδυνος είναι απλώς πιθανολογούμενος, αλλά όχι αποδεδειγμένος (αρχή ελάχιστης προστασίας). Αντίθετα, η προσέγγιση που υιοθετούν οι περισσότεροι ανεξάρτητοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στηρίζεται στην έννοια του πιθανολογούμενου κινδύνου, που επιβάλλει τη λήψη μέτρων για την μείωση της αβεβαιότητας και την αποτροπή ακόμη και των ενδεχόμενων βλαπτικών επιδράσεων (αρχή συνετής αποφυγής).

Σε ανάλογη κατεύθυνση με τους ανεξάρτητους επιστήμονες κινείται και η νομολογία των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων, η οποία αντιμετωπίζει την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ως χαρακτηριστική περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας κατά το άρθρο 57, σε συνδυασμό με τα άρθρα 966 και 967 του Α.Κ. Στις αποφάσεις τους, τα πολιτικά δικαστήρια δέχονται ότι, εφόσον η επιστήμη δεν έχει ακόμη καταλήξει σε ασφαλή και οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την επικινδυνότητα των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, επιβάλλεται η λήψη αυστηρότερων μέτρων για την αποτροπή ζημιογόνων συνεπειών στην υγεία, όπως η τήρηση ορισμένων αποστάσεων από κατοικημένες περιοχές, υιοθετώντας έτσι την αρχή της προφύλαξης, η οποία, εν επιστημονική αμφιβολία, δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά την επιστημονική πλευρά του θέματος ο Συνήγορος συμπεραίνει ότι στις γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων επιστημόνων και ερευνητών, πιθανολογείται η πρόκληση σοβαρών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από την έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ειδικότερα από την έκθεση σε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Όπως προκύπτει από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα θεσμοθετημένα στην Ελλάδα επίπεδα ασφαλούς έκθεσης (όρια επικινδυνότητας) είναι υψηλά, συγκριτικώς προς τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και, ως εκ τούτου, δεκτικά περαιτέρω μείωσης. Παράλληλα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη τοποθέτησης των κεραιών σε επαρκή απόσταση από κατοικημένες περιοχές και ειδικά κτήρια (πχ. σχολεία, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού), ώστε να μειωθούν οι πιθανολογούμενοι κίνδυνοι.

Ως προς τη νομική πλευρά διαπιστώνει:

  • Πλημμελή τήρηση των πολεοδομικών προϋποθέσεων για την τοποθέτηση των κεραιών
  • Ελλιπή συντονισμό και πλημμελή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της διοίκησης, φαινόμενο που επιτείνεται από την πολυπλοκότητα του ισχύοντος νομικού πλαισίου, αλλά και από την ύπαρξη αντιφατικών και αντικρουόμενων διατάξεων
  • Μη συστηματικές διαδικασίες ελέγχου των επιτρεπόμενων ανώτερων ορίων ακτινοβολίας από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς. Οι σχετικοί έλεγχοι, όταν διενεργούνται, γίνονται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από πολίτες, ενώ είναι αμφίβολο αν διενεργούνται περιοδικώς δειγματοληπτικοί έλεγχοι με πρωτοβουλία των αρμοδίων υπηρεσιών. Το ύψος του παραβόλου που καταβάλλουν οι πολίτες για τη διενέργεια ελέγχου φέρεται να είναι υψηλό, γεγονός που αποτρέπει πολλούς πολίτες από την υποβολή σχετικής αιτήσεως.
  • Ελένη Παπαθεοδοσίου

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2007

«Κόβουν» τα τραπεζάκια... έξω

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
«Κόβουν» τα τραπεζάκια... έξω
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
Παράνομες έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις
κατασκευές προστεγασμάτων με τις οποίες επεκτείνουν
τον χώρο των καταστημάτων τους στα πεζοδρόμια οι
ιδιοκτήτες καταστημάτων αναψυχής. Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ,
επικαλούμενο το άρθρο 24 του Συντάγματος για την
προστασία του πολεοδομικού σχεδιασμού στον οποίο
υπάγονται και οι κοινόχρηστοι χώροι, αλλά και τον
Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, έκρινε ότι είναι ρητά
αντίθετη στην πολεοδομική νομοθεσία η κατασκευή
προστεγάσματος με κάθετα στηρίγματα σε πεζόδρομους,
πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους και για τον λόγο
αυτό διατάσσει την άμεση αφαίρεσή τους από όλες τις
καφετέριες, τις ταβέρνες και τα συναφή καταστήματα.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση οι καταστηματάρχες έχουν
δικαίωμα να τοποθετούν τέντες πάνω από τους
κοινόχρηστους χώρους, με οριζόντια στηρίγματα επί των
τοίχων των κτιρίων (όχι κάθετα) που δεν θα προεξέχουν
από τις βεράντες των οικημάτων και δεν θα βγαίνουν
εκτός του περιγράμματος της οικοδομικής γραμμής.

Τα Νέα 8/12/2007

H ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ


H ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΗN ΠΟΛΗ!


Το μεγάλο έργο της υποθαλάσσιας οδικής αρτηρίας θα φέρει σημαντική αλλαγή στο πρόσωπο της πόλης. Η μεγάλη τρύπα στο νερό θα αποτελέσει μια καλή λεία για τα λόμπυ των εργολάβων και τους ντόπιους άρχοντες που χρόνια τώρα υπόσχονται αναβάθμιση της πόλης ενώ την καταστρέφουν. Η υποθαλάσσια θα προσελκύσει περισσότερα αυτοκίνητα, αφού θα ενθαρρύνει τη χρήση τους, ενώ θα μειώσει ακόμη περισσότερο τους πράσινους και ελεύθερους χώρους. Αυτή η πόλη μας πνίγει, μας σκοτώνει από τα καυσαέρια και από την έλλειψη χώρων ελεύθερης συνεύρεσης.

Οι Πειρατές της Παραλιακής είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε για να αντιτεθεί στη κατασκευή της υποθαλάσσιας. Βλέπουμε το ζήτημα της υποθαλάσσιας και της κυκλοφορίας γενικότερα, ως αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών σχέσεων, της ζωής στη πόλη αλλά και του μοντέλου ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού, εν τέλει της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Πιστεύουμε στη δύναμη της αυτοοργάνωσης των ανθρώπων, στο χτίσιμο μιας ισχυρής βάσης που διεκδικεί την πόλη που ζει.

Παρόλη την ευρεία αντίδραση που έχουν συναντήσει, η υποθαλάσσια και το επιτελείο της εγκαταστάθηκαν στο λιμάνι. Το έργο είναι προ των πυλών. Αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί. Ο αγώνας συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση εκκρεμεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρέπει λοιπόν ο λόγος κατά του έργου να απλωθεί όσο γίνεται περισσότερο, και να κινητοποιήσει όσες δυνάμεις μπορεί να βρει. Για το λόγο αυτό ξεκινούμε μια καμπάνια όσο το δυνατόν ευρύτερης ενημέρωσης σε κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε τη κινητοποίηση του κόσμου του πανεπιστημίου απαραίτητη.

Καλούμε λοιπόν σχήματα και φοιτητές, και όποιες - όποιους άλλους ενδιαφέρονται σε μία κοινή συνάντηση, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 20.00 στην αίθουσα 5.42 της πτέρυγας των πολ. μηχανικών με σκοπό τη διοργάνωση από κοινού εκδήλωσης για την υποθαλάσσια στο πανεπιστήμιο. Για το σκοπό αυτό θέτουμε τις δυνάμεις και τη γνώση μας στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται, χωρίς πρόθεση αυτοπροβολής. Ζητούμε από τον κόσμο να οργανωθεί και να αναδείξει ο ίδιος το ζήτημα.

Μετά τη διοργάνωση της εκδήλωσης, προτείνουμε το κάλεσμα συντονιστικής συνέλευσης με ευρύτερες συλλογικότητες της πόλης, για να οργανώσουμε την αντίθεσή μας στην ασφαλτοποίηση της ζωής μας.

http://www.peiratesalonica.gr/

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2007

Mποϋκοτάζ!!!

Εάν η ΔΕΗ απειλεί με μπλακ άουτ εμείς απαντάμε με μποϋκοτάζ!!!

Το Νέο ΙΝΚΑ σε καλεί να αντιδράσεις. Το Σάββατο 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και 12.00 το μεσημέρι, ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ όλοι για 15 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ !!! Διαμαρτυρόμεθα έτσι έμπρακτα για τις νέες εξοντωτικές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!!!!
deh_logo4.jpg
Παρ’ όλη τη λαϊκή κατακραυγή και αγανάκτηση για τις εξοντωτικές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ο πρόεδρος της Τάκης Αθανασόπουλος εμμένει στη θέση του για νέες αυξήσεις εδώ και τώρα στα τιμολόγια ρεύματος 22% κατά μέσον όρο (από 10%- 30%). Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ετοιμάζεται να υποβάλει εισήγηση για αυξήσεις 6%-7% στα οικιακά και 10% στα βιομηχανικά τιμολόγια.
Το ποσοστό των αυξήσεων, όποιο και αν είναι τελικά, θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου, ενώ στην πρότασή της η ΡΑΕ θα εισηγείται και την επιβολή ρήτρας καυσίμου στα τιμολόγια, η οποία θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έχουμε την δύναμη να αντιδράσουμε και να παρέμβουμε δυναμικά προκειμένου να σταματήσουμε αυτού του είδους την αντιλαϊκή πολιτική εις βάρος των φτωχών και μεσαίων εισοδημάτων και φυσικά εις βάρος όλων των Ελλήνων πολιτών.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ετοιμάζεται να υποβάλει εισήγηση για αυξήσεις 6%-7% στα οικιακά και 10% στα βιομηχανικά τιμολόγια και από την άλλη ο κ. Αθανασόπουλος θέτοντας το εκβιαστικό δίλλημα ή αυξήσεις ή μπλακ άουτ, ζητά υπέρογκες αυξήσεις.
Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιδράσουμε και να μην μείνουμε παθητικοί δέκτες της όποιας παράλογης πολιτικής θέλουν να εφαρμόζουν οι εκάστοτε διοικητές.
Εάν αυτοί απειλούν με μπλακ άουτ εμείς απαντάμε με μποϋκοτάζ!
www.newinka.gr

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007

ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ
Στη χώρα αυτή το εν ενεργεία εργατικό δυναμικό βιώνει τα εξής:
  • 600 ευρώ μισθός αν είσαι τυχερός
  • Ένσημα αν θέλουν σε κολλάνε πλέον στον ιδιωτικό τομέα
  • Σύνταξη στα70 (ακόμα και στα 50 να την κάνουνε πως θα βγεις αν δε σε κολλάνε ένσημα;)
  • Είδη πρώτης ανάγκης πανάκριβα και από την πρωτοχρονιά έρχονται νέες ανατιμήσεις
  • Δημόσια υγεία υπάρχει πλέον μόνο στα χαρτιά
Μας μιλάνε σήμερα για το ασφαλιστικό και μας λένε πως αν δεν παρθούν γενναία μέτρα το σύστημα θα καταρρεύσει. Δε μας λένε για το κράτος και τα εκατομμύρια που το ίδιο χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία.
Μήπως τόσα χρόνια επίτηδες απαξίωσαν τα ταμεία οι κυβερνώντες για να φτάσουμε σ αυτό το σημείο;
Και εξάλλου η δική μου γενιά, η γενιά των 30 και κάτω δε γνωρίσαμε ούτε τα λεγόμενα «ρετιρέ», ούτε ζήσαμε σαν «εργατική αριστοκρατία», ούτε βιώσαμε έστω το υποτυπώδες κράτος πρόνοιας, πως λοιπόν οι γόνοι των πλουσίων που βρίσκονται σήμερα στη κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν το θράσος να ζητάνε από εμάς να κάνουμε θυσίες για να σωθεί το ασφαλιστικό;
Αν θέλουν να σώσουν το ασφαλιστικό μπορούσαν και μπορούν να κάνουν το εξής απλό:
να αρχίσουν επιτέλους να κυνηγάνε τους εργοδότες που δε κολλάνε ένσημα στους υπαλλήλους τους (αυτά τα ένσημα είναι διαφυγόντα κέρδη για το ΙΚΑ)
Από την άλλη μεριά πάλι μπορούν να μη κάνουν τίποτα, να ξεπουλήσουν τα πάντα στα αφεντικά αλλά μην έχουν και την απαίτηση πως θα κοιμούνται και ήσυχοι.
Ίσως τελικά μ αυτές τους τις κινήσεις επισπεύδουν την ώρα που θα πάρουν οι καταπιεσμένοι τις τύχες στα χέρια τους.
Όπως λέγανε και στην εξέγερση της Αργεντινής:
«ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ»
Υ.Γ.1 Είναι άραγε τυχαίο που μας βομβαρδίζουνε καθημερινά με τις επιχειρήσεις στα Ζωνιανά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για το ασφαλιστικό;
Υ.Γ.2 Σήμερα στις ειδήσεις ανακοίνωναν οι εργαζόμενοι της Ολυμπιακής αεροπορίας απεργίες μέσα στις γιορτές και η ανεξάρτητη δημοσιογραφία αντί να νοιαστεί για τους μέλλοντες απολυμένους εργαζόμενους ρωτούσε επιτακτικά αν η απεργία τους θα σταθεί εμπόδιο στα ταξίδια που οργανώνουν οι τουρίστες για τα Χριστούγεννα. (στην ουσία λέγανε στον εκπρόσωπο των εργαζομένων πως προκειμένου να περάσουν καλά κάποιοι συμπολίτες μας αυτο- απολυθείτε από μόνοι σας)
Υ.Γ.3 Η ΝΔ από τότε που τη θυμόμαστε μιλάει για συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Αλλά ο υπουργός Μαγγίνας έχωσε την κορούλα με το έτσι θέλω στο δημόσιο( μήπως αντί για συρρίκνωση να χρησιμοποιήσουν την σωστή λέξη, εκδίωξη των μη-ΝΔημοκρατών από το δημόσιο;)
Υ.Γ.4 Σε κάποιο περιοδικό διαβάζαμε για τον Κομαντάντε Μάρκος , των Ζαπατίστας και την κάθοδο του κινήματος του στις εκλογές. Στην ανάλυση που γινότανε ο αρθρογράφος χαρακτηριστικά έλεγε πως στην εποχή μας η άσκηση της εξουσίας είναι για την δεξιά και η αντιπολίτευση για την αριστερά, εκφράζοντας φόβο πως αν οι Ζαπατίστας γίνουνε κυβέρνηση δε θα μπορέσουν παρά να υποταχθούν στους κανόνες της παγκόσμιας δεξιάς που κυβερνάει. Και αναρωτιέται κανείς ποια άσκηση εξουσίας επιτελεί η δεξιά; Κλασσικό παράδειγμα ο Σαρκοζί της Γαλλίας. Σε ανύποπτο χρόνο δήλωσε πως θέλει ισχυρό κράτος για την Γαλλία αλλά επιθυμεί την συρρίκνωση αυτού σε άλλες περιοχές του πλανήτη (π.χ. Ελλάδα) με σκοπό της εξαγορά του από Γαλλικές εταιρείες. Και αν δε φτάνει το παράδειγμα Σαρκοζί τότε δείτε τις Η.Π.Α., αυτοί κηρύσσουν την εξάπλωση των ιδιωτικοποιήσεων παγκοσμίως εκτός από την ίδια τους την χώρα.
Ο νεοφιλελευθερισμός δηλαδή βασίζεται στην πανάρχαια συνταγή του εμπορίου. Την κουτοπονηριά. Και στην εποχή μας αν και καταργήθηκαν οι αποικίες παρ όλα αυτά η Μητρόπολη διατάζει (ΗΠΑ, ΓΑΛΛΙΑ, Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) και οι ιθαγενείς εκτελούν(ΕΛΛΑΔΑ).
Υ.Γ.5 Και φυσικά από την άλλη πλευρά υπάρχει η εξωκοινοβουλευτική αριστερά που συνεχίζει να μιλάει με τον γνωστό μαρξιστικό ξύλινο λόγο της αποτρέποντας στην ουσία τους καταπιεσμένους από την γρήγορη συνειδητοποίηση τους για τους εξής λόγους:
Α)Γιατί πάντα προσβλέπει σε αύξηση των ποσοστών της
Β)Σχεδόν πάντα έχει την λογική του εισοδισμού στα κινήματα και όχι της ριζοσπαστικής αλλαγής της κοινωνίας μας
Γ)Γιατί βασίζει την σκέψη της στα γραπτά του Μάρξ, ο οποίος ασχέτως αν ήταν καλός ή κακός για την εποχή του, έζησε και έγραψε για την εποχή του,2 αιώνες πριν. Πως μπορεί κάποιος λοιπόν να μιλάει για την επικαιρότητα μιας κοσμοθεωρίας που σαν βάση της έπαιρνε το υπάρχον πριν από δυο αιώνες- που στην τελική καμιά ομοιότητα δεν έχει με το σήμερα ο 19ος αιώνας. (π.χ. εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν μετανάστες, τα κινήματα μιλούσαν για ψήφο των γυναικών κτλ).
Αντίθετα ο καπιταλισμός σε τίποτα δε θυμίζει ούτε στην θεωρία, ούτε στην πράξη , ούτε στην φρασεολογία τον καπιταλισμό του 19ου αιώνα, γιατί είχε την ευκαιρία να αναπροσαρμοστεί σε σχέση με την εποχή του.
Αυτό που χρειαζόμαστε και εμείς στην εποχή μας είναι η αναπροσαρμογή και η απαγκίστρωση επιτέλους από την κηδεμόνευση των κινημάτων μας από κομματικές και λοιπές εξουσίες. Χρειαζόμαστε ένα κίνημα συγκροτημένο σε οριζόντια βάση δίχως φωστήρες και προβατάκια. Ένα κίνημα με προτάσεις και προτάγματα και όχι άναρθρες αρνήσεις συνθηματικού χαρακτήρα.

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2007

Κουϊζ: Πού είναι η θάλασσα της Καλαμαριάς;
Μίλησε κανείς για ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία;

Για σήμερα 4 αποστομωτικές φωτογραφίες: οι δυο πρώτες απ τον Ναυτικό όμιλο Καλαμαριάς(ιδιωτικά πάρκιγκ,κάγκελα,απαγορευτικές πινακίδες,σεκιουριτάδες) και οι δυο άλλες απ το γήπεδο τέννις του Ναυτικού ομίλου Θεσσαλονίκης(καταπάτηση και αποκλεισμός της προέκτασης της οδού Παπαπέτρου που σύμφωνα με το Γ.Π.Σ του 1999 πρέπει να καταλήγει στη θάλασσα!).
Ελάχιστα μόνο δείγματα καταπατήσεων,αυθαιρεσιών αλλά και συνενοχής της διοίκησης του δήμου και άλλων πολιτικών και κρατικών παραγόντων που τις καλύπτουν.Έπεται και συνέχεια...

και 90 χρόνια μετά (την Οκτωβριανή Επανάσταση)

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2007

Ένα χρόνο μετά

Ένα χρόνο μετά τις δημοτικές εκλογές θα αναρωτηθούμε αν στην Καλαμαριά όλα πάνε καλά.

Δεν θα σταθούμε στα ολοφάνερα: στις καθημερινές διαλυτικές καταστάσεις που παρουσιάζει η παρούσα διοίκηση, τα προβλήματα συντονισμού και λειτουργίας όλης της δομής της,

Δεν θα σταθούμε στην εικόνα του αυτόματου πιλότου από τη μια και των πολλών μαγαζιών από την άλλη,

Δεν θα σταθούμε στο γεγονός του ό,τι λειτουργεί, λειτουργεί με παρωχημένες πρακτικές μικροεξυπηρετήσεων και μικροκομματικής οπτικής.

Σε μια εποχή που συσσωρεύονται τεράστια προβλήματα (και οι δημότες δεν ενημερώνονται),δικαιώνονται δυστυχώς οι προβλέψεις μας ότι η παρούσα διοίκηση παραμένει ανήμπορη όχι μόνο να ανταποκριθεί αλλά κυρίως να σχεδιάσει μια βιώσιμη ανάπτυξη για την Καλαμαριά με προοπτική εικοσαετίας.

Και για να μη θεωρηθεί ότι φλυαρούμε ανέξοδα και αντιπολιτευτικά θα επικεντρωθούμε στο φάντασμα (δεν είναι πια φάντασμα) που πλανάται πάνω απ την πόλη μας, την ολική απώλεια των ελεύθερων χώρων μας.

Χώροι χαρακτηρισμένοι για πράσινο, αθλοπαιδιές, περιπάτου (πεζόδρομοι), κ.λ.π, αποχαρακτηρίζονται με δικαστικές αποφάσεις και απειλούνται ΑΜΕΣΑ με οικοδόμηση.

Πρόβλημα τεράστιας σημασίας για τη βιωσιμότητα του δήμου, με πολλαπλές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή, στην εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την επιβίωση μιας πόλης 120.000 κατοίκων, που συνεχώς επεκτείνεται.

Συγκεκριμένα μιλάμε για πάνω από 250 στρέμματα γης διάσπαρτα στην Καλαμαριά που δεν τολμάμε να αναλογιστούμε το κόστος της οικοδόμησής τους: αποκλεισμός, τσιμεντοποίηση, εγκλωβισμός χιλιάδων κατοίκων, επιδείνωση (πόσο ακόμη;) του κυκλοφοριακού προβλήματος, αδιέξοδο στη σχολική στέγη, διαμερισματοποίηση της κοινωνικής ζωής, αποκοπή από τη θάλασσα δεδομένου ότι πολλά από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται παρά θιν αλός, δημογραφικό αδιέξοδο και κοινωνικά φαινόμενα που δεν μπορούμε σήμερα να φαντασθούμε.

Θα επιτρέψουμε να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα;

Γιατί μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα ώστε να διασφαλισθούν οι χώροι αυτοί;

Θα μας απαντήσει η διοίκηση του δήμου ότι δεν υπήρχαν χρήματα για απαλλοτριώσεις.

Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε αν είναι σοβαρές οι δικαιολογίες για μια διοίκηση που επί 20 χρόνια διατηρούσε οργανικούς - κομματικούς δεσμούς με κυβερνήσεις και κεντρική εξουσία.

Θα θέλαμε αλήθεια να μας πει τις ενέργειες και τις προσπάθειες που έγιναν.

Μήπως για αυτό το λόγο οι διοικήσεις του δήμου ήταν πάντα το χαϊδεμένο παιδί κομματικών παραγόντων των προηγουμένων κυβερνήσεων;

Επειδή ποτέ δεν πίεζαν και δεν απαιτούσαν ακόμη κι αυτά για τα οποία ήταν αυτονόητο ότι θα επωμίζονταν το κράτος (π.χ διάνοιξη Πόντου-ΥΠΕΧΩΔΕ).

Ήρθε λοιπόν η ώρα να πληρώσουμε το μάρμαρο εμείς, όλοι οι κάτοικοι και μέσα σ αυτούς κι εκείνοι που ήταν σίγουροι ότι όλα πάνε καλά, που αντιμετώπιζαν ως γραφικούς όσους έλεγαν το αντίθετο.

Και να που σήμερα δια στόματος της διοίκησης δηλώνεται ανερυθριάστως και κατηγορηματικά ότι «η κατάσταση είναι τραγική»(Δ. Σαρηγιάννης, στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής πολεοδομίας).

Η κατάσταση δεν είναι τραγική, την αφήσατε να γίνει, υποθηκεύοντας το μέλλον των κατοίκων και των νέων γενιών αυτής της πόλης.

Εν έτει 2007 κληθήκαμε ως αντιπολίτευση να συμβάλλουμε στη σωτηρία των χώρων αυτών. Και η Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλαμαριάς θα συμβάλλει γιατί είναι ο τόπος μας, γιατί δεν κάνει ανέξοδη αντιπολίτευση και γιατί έχει στρατηγική και επεξεργασμένες θέσεις. Τίποτα άλλο.

Επειδή όμως γνωρίζουμε τις προθέσεις μετακύλησης των ευθυνών στο σύνολο του δημοτικού συμβουλίου καλούμε τη διοίκηση να ενημερώσει άμεσα το λαό της Καλαμαριάς για το υπάρχον ζήτημα. Τίποτα πια εν κρυπτώ. Κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε.

Μαζί με τους πολίτες για δυναμική και αγωνιστική υπεράσπιση των τελευταίων ελεύθερων χώρων!

Μιχάλης Παναγιωτίδης

Δημοτικός σύμβουλος

Προτάσεις της ομάδας περιβάλλοντος της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Καλαμαριάς:

1.Νομική διερεύνηση, για τις επίμαχες ιδιοκτησίες, για την ισχύουσα νομοθεσία και τις νομολογίες περί αιγιαλού, αρχαιοτήτων και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε οικιστικές περιοχές.

2.Προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας

3.Καταγραφή όλων των δημοσίων εκτάσεων του Δήμου Καλαμαριάς και διαπραγμάτευση με την κεντρική εξουσία για την δυνατότητα ανταλλαγής.

4.Σχέδιο ανάπλασης περιοχών και εκπόνηση μελετών για το σύνολο της παράκτιας περιοχής και των μεγάλων ακινήτων.

5.Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. με σκοπό την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (βλ. παραδείγματα άλλων χωρών με εντυπωσιακά αποτελέσματα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία κ.λ.π.).

6.Δημιουργία θαλάσσιου πάρκου και ανάδειξη του λιμανιού της αρχαίας Θέρμης.

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2007

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ


Α. Η σημερινή κατάσταση

του κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού στον δήμο μας

Καταρχήν το κυκλοφοριακό – συγκοινωνιακό πρόβλημα του δήμου Καλαμαριάς είναι μέρος ενός γενικότερου προβλήματος που αφορά το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια η λύση του είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη και δεν θα μπορούσε να είναι ξεκομμένη με μια ευρύτερη μελέτη που θα περιλάμβανε και θα το κομμάτι αυτό στα πλαίσια μιας συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος.

Είναι περιττό να περιγράψουμε τη σημερινή κατάσταση που όλοι ξέρουμε καλά. Εκείνο όμως που πρέπει να τονιστεί είναι το εξής:

Οι δρόμοι της Καλαμαριάς έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα. Παράλληλα η μόλυνση της ατμόσφαιρας επιβάλλει έτσι κι' αλλιώς τον περιορισμό της χρήσης αυτοκινήτων και ιδίως της χρήσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων, που καταλαμβάνουν στο οδόστρωμα πολλές φορές περισσότερο χώρο ανά μετακινούμενο σε σχέση π.χ. με τα λεωφορεία.

Η χρήση των αυτοκινήτων μπορεί να περιοριστεί με δέσμη μέτρων που προτείναμε με το πρόγραμμά μας και θα εκθέσουμε πιο κάτω. Παράλληλα όμως θα πρέπει να ληφθούν και μέτρα χωροταξικού σχεδιασμού αφού η χωροταξία του δήμου και οι χρήσεις γής πολλαπλασιάζουν την ανάγκη μετακινήσεων.

Είναι χαρακτηριστική η συγκέντρωση λειτουργιών στο κέντρο του δήμου, όπου συνεχίζουν να σωρεύονται και νέες λειτουργίες, με παράδειγμα την προσπάθεια κατασκευής του parking που εκτός των άλλων (καταστροφή πλατείας) θα κτισθεί σε κυκλοφοριακά κορεσμένη περιοχή η οποία περιλαμβάνει:
1 εκκλησία 6 Τράπεζες, 2 Θέατρα και το μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρείων, των Οδοντιατρείων, των Ακτινολογικών Εργαστηρίων, των Μικροβιολογικών Εργαστηρίων, των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, των άλλων Φροντιστηρίων, των Ωδείων
των Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών κλπ.

Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν της κακής χωροθέτησης ότι το σύνολο σχεδόν των λειτουργιών είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο του δήμου, γεγονός που επιβάλλει πλήθος μετακινήσεων σε ένα πολύ μικρό χώρο.

Αυτά τα προβλήματα έχουν πολλές επιπτώσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι χαμένες ανθρωποώρες, η ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, το οικονομικό και κοινωνικό κόστος, η δυσχερής κίνηση των πεζών και συνολικά η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Όλα τα παραπάνω οφείλονται σε:

- Έλλειψη στρατηγικής για την οργάνωση του συστήματος μεταφορών σε

επίπεδο δήμου και έλλειψη πολιτικής για την κυκλοφορία και τη στάθμευση

των οχημάτων, αλλά και την κυκλοφορία των πεζών.

- Αποσπασματική και άστοχη πολλές φορές μελέτη των κυκλοφοριακών θεμάτων με αντίστοιχη αποσπασματικότητα στην εφαρμογή των κάθε είδους μέτρων

αντιμετώπισης των προβλημάτων.

- Πολεοδομικός σχεδιασμός (ΓΠΣ, κλπ.) χωρίς ουσιαστική κυκλοφοριακή

θεώρηση ή συντονισμό με τον αντίστοιχο συγκοινωνιακό σχεδιασμό.

- Ελλιπής συγκοινωνιακός σχεδιασμός. Συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη

όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με την κυκλοφορία και στάθμευση των

οχημάτων (πολεοδομικός σχεδιασμός-χρήσεις γης, συγκοινωνιακά στοιχεία,

περιβαλλοντικές παράμετροι, οικονομικά στοιχεία, πληθυσμιακά στοιχεία).

- Ελλιπής τακτική παρακολούθηση κυκλοφοριακών στοιχείων καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας σε ικανοποιητική χρονική περίοδο και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων.

- Βραχυπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού.

Από όσα εκτέθηκαν προκύπτει ότι βασική προϋπόθεση για την κυκλοφοριακή ανακούφιση (αλλά και για τη μείωση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας) είναι η βελτίωση της συγκοινωνίας που θα επιφέρει αποθάρρυνση της χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτων. Βλέπουμε όμως ότι αντίθετα η χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτων ενθαρρύνεται πολλαπλά, χωρίς να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα βελτίωσης των συγκοινωνιών, ενώ σχεδιάζονται ανορθολογικά και σπάταλα, οι όποιες παρεμβάσεις.

Ειδικότερα :
α.) Η συγκεκριμένη χάραξη των συγκοινωνιών δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά ούτε την περιοχή του Αγ. Ιωάννη, της επέκτασης, της Κηφησιάς κλπ. Δυτική. Στις περιοχές αυτές κατοικεί το μεγαλύτερο ίσως τμήμα του εργατικού δυναμικού του δήμου.

β.) Ο μεγάλος όγκος μετακινήσεων από και προς Περαία, Ν. Επιβάτες, Μηχανιώνα Αεροδρόμιο κλπ. και άλλες περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος διέρχεται καθημερινά μέσω της οδού Αδριανουπόλεως & Κ. Καραμανλή.

γ.) Οι ενδοδημοτικές συγκοινωνίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες χωρίς να μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά στην όποια επίλυση του κυκλοφοριακού ενώ ταυτόχρονα αποκλείουν μεγάλες περιοχές και ομάδες εργαζομένων του δήμου.

δ.) Η επέκταση του μετρό εως την οδό Πόντου, και η ενδεχόμενη διοχέτευση του όγκου των αυτοκινήτων της υποθαλάσσιας αρτηρίας στην οδό Παπανδρέου (Ανθέων) θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

ε.) Ο υφιστάμενος τρόπος ρύθμισης της κυκλοφορίας (σηματοδότες), στον δήμο Καλαμαριάς αλλά και στο ευρύτερο Πολεοδομικό συγκρότημα, που δεν λαμβάνει υπόψη του την ροή των οχημάτων λειτουργώντας με τα ίδια χρονικά χαρακτηριστικά σε όλη την διάρκεια του έτους δημιουργεί ασφυκτικές καταστάσεις ειδικά σε περιόδους υψηλής κυκλοφοριακής αιχμής.

Β.- Το ζήτημα είναι πολιτικό & έχει να κάνει με το όραμα του δήμου Καλαμαριάς

Υποστηρίζουμε ότι τα λεγόμενα τοπικά προβλήματα αποτελούν μέρος των γενικότερων προβλημάτων. Εξάλλου στην πολύ συνηθισμένη ερώτηση ποιά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα του δήμου Καλαμαριάς συνήθως αισθανόμαστε κάποια αμηχανία, γιατί όλα τα προβλήματα είναι αλληλένδετα και συνήθως επεκτείνονται πέρα από τα όρια του δήμου.
Το συγκοινωνιακό πρόβλημα, έχει ιδιαίτερη επικαιρότητα και αποτελεί το βασικότερο ίσως στοιχείο του κυκλοφοριακού. Τα Μ.Μ.Μ. είναι βασικό μέρος του όγκου της κυκλοφορίας. Από την καλή ή κακή λειτουργία και οργάνωσή τους εξαρτάται η συχνότερη ή αραιότερη προσφυγή στα Ι.Χ. και στα ταξί, και από τη ροή της κυκλοφορίας, εξαρτάται η μόλυνση της ατμόσφαιρας.

'Ετσι το κυκλοφοριακό πρόβλημα επιβεβαιώνει με τρόπο εντυπωσιακό και τα δύο σκέλη της βασικής μας αντίληψης για τον πολιτικό χαρακτήρα και για την αλληλεξάρτηση των προβλημάτων του δήμου Καλαμαριάς.

Το κυκλοφοριακό - συγκοινωνιακό πρόβλημα δεν μπορεί να αποχωριστεί από τη γενικότερη πολιτική των διοικήσεων του δήμου τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από την πολιτική κυρίως της ενίσχυσης του αυτοκινήτου σε βάρος των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και, έμμεσα, από την πολιτική της άναρχης δόμησης του πολεοδομικού συγκροτήματος του δήμου και της επέκτασης του , του περιορισμού των χώρων ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, της καταπάτησης δημοτικών εκτάσεων.

Συνδέεται εξάλλου με πλήθος άλλων προβλημάτων όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και βέβαια το συνολικό κυκλοφοριακό - συγκοινωνιακό πρόβλημα στο ευρύτερο το Πολεοδομικό συγκρότημα.

Νομίζουμε όμως ότι το κυκλοφοριακό - συγκοινωνιακό είναι ένα τεράστιο καθημερινό πρόβλημα των δημοτών μας και δημιουργεί ποικίλες στρεβλώσεις στη λειτουργία του δήμου και στον τρόπο της ζωής μας. Η επιλογή των ασχολιών, η ψυχαγωγία, η κοινωνική ζωή, η οικογενειακή ζωή, η επαγγελματική δράση, οι συνήθειες της καθημερινής ζωής, εξαρτώνται κατά μεγάλο μέρος από τις συνθήκες κυκλοφορίας και συγκοινωνίας.

Εμείς στο πρόγραμμά μας κατατάσσουμε το κυκλοφοριακό - συγκοινωνιακό ως ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που αφορά τη λειτουργία του δήμου μας.

Η θέση μας είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά ως ένα τεχνικό ζήτημα, διότι έχει να κάνει με την αντίληψη μας για την φυσιογνωμία του δήμου, ωστόσο δεν μπορούν να παραβλεφθούν οι τεχνικές παράμετροι που βέβαια δεν είναι ανεξάρτητες από τη συνολική αντίληψη μας για τον δήμο.

Γ.- Η πολιτική μας θέση

Κατά την άποψή μας η σημερινή κατάσταση οφείλεται στην επίδραση συγκεκριμένων συμφερόντων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπαγορεύουν εντείνουν και διογκώνουν την υφιστάμενη κατάσταση στον δήμο Καλαμαριάς.

Οι εργολάβοι θησαυρίζουν από τις ανεξέλεγκτες κατασκευές οικοδομικών - τεχνικών έργων, υποβαθμίζοντας καθημερινά την εικόνα του δήμου μας, ενώ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν κατασκευές και εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε περιοχή ανεξάρτητα από οποιοδήποτε πολεοδομικό σχεδιασμό, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο και με την ανοχή των υπηρεσιών του δήμου.

Ειδικότερα για την δημοτική συγκοινωνία

Βασική μας θέση είναι η ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας


Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της πρέπει να υπηρετούν :

Την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των κατοίκων του δήμου.

Το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής γενικότερα.

Την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους κατοίκους του δήμου

Τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Δ.- Οι προτάσεις μας

- Προτείνουμε ένα δημοτικό δίκτυο συγκοινωνιών που θα αποτελείται από μικρά λεωφορεία, το καθένα στη θέση που πρέπει ώστε να λειτουργήσει άνετα η συγκοινωνία και να είναι ελκυστική περιορίζοντας τη χρήση του ΙΧ. Ο σχεδιασμός των συγκοινωνιακών γραμμών ο έλεγχος της διαχείρισής τους με απόλυτη διαφάνεια, είναι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας του δικτύου.

- Υποστηρίζουμε μια πολιτική αποθάρρυνσης της χρήσης του αυτοκινήτου ΙΧ γι' αυτό είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή του σταθμού αυτοκινήτων στο κέντρο του δήμου μας που ενθαρρύνει την προσέλευση ΙΧ.

- Προτείνουμε δημιουργία και διασπορά χώρων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του δήμου (περιφερειακά) όπου σε συνδυασμό με το δημοτικό δίκτυο συγκοινωνιών του δήμου θα αποθαρρύνεται η είσοδος ΙΧ στο κέντρο και θα αποτρέπεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων καταστάσεων στάθμευσης ΙΧ . Ζητάμε μέτρα ενθάρρυνσης και ασφαλούς κυκλοφορίας των δικύκλων σε αντιδιαστολή με τα τετράτροχα ΙΧ.

- Προτείνουμε την συνεχή ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων στον δήμο Καλαμαριάς με σύγχρονες τεχνολογικά μεθόδους, που θα λαμβάνουν υπόψη τους την ροή των οχημάτων λειτουργώντας 24 ώρες την ημέρα σε όλη την διάρκεια του έτους, εντοπίζοντας και διευκολύνοντας τις ασφυκτικές καταστάσεις σε περιόδους υψηλής κυκλοφοριακής αιχμής.

-Τη χάραξη ποδηλατοδρόμων και ασφαλών διαδρομών για τα ποδήλατα.

- Την ανάπτυξη μέσων θαλάσσιας συγκοινωνίας και τη σύνδεση των παράκτιων Δήμων με το κλασικό “καραβάκι”, που με σοφία και ευαισθησία χρησιμοποιούσαν οι παλαιότεροι, στα πλαίσια λειτουργίας ακόμη και μιας διαδημοτικής επιχείρησης, η οποία θα συμβάλει αποφασιστικά στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος, προσδίδοντας ταυτόχρονα μια ξεχωριστή όψη στην παραλιακή ζώνη και αναδεικνύοντας το θαλάσσιο μέτωπο.

- Η βελτίωση της δημοτικής συγκοινωνίας και η αποθάρρυνση της εισόδου αυτοκινήτων στο κέντρο είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των πεζών, την απελευθέρωση των πεζοδρομίων και την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων με κριτήριο την ποιότητα ζωής των κατοίκων και όχι τη δημιουργία άτυπων χώρων στάθμευσης.

Καθοριστικό και κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, δίνοντας μεγάλη σημασία στην προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με ήπιες και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στη βάση εφαρμογής ενός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού στον δήμο Καλαμαριάς με τις παρακάτω βασικές και άμεσες προτεραιότητες:

1 Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Ανάδειξη της πολεοδομικής ταυτότητας του δήμου Καλαμαριάς.

2 Οι συντελεστές δόμησης, η κάλυψη και τα ύψη πρέπει να μειωθούν.

3 Μετατροπή του βασικού οδικού δικτύου της κεντρικής περιοχής του δήμου σε «ήπιας κυκλοφορίας», με πλήρη πεζοδρόμηση των μικρών οδών.

4 Αναβάθμιση και ανάδειξη των πλατειών σε χώρους κοινωνικής συναναστροφής και παραγωγής πολιτικής και πολιτισμού αντί να είναι απλά συγκοινωνιακοί κόμβοι και πριν απ’ όλα την αναβάθμιση και ανάδειξη του στρατοπέδου Κόδρα και της παραλιακής ζώνης ως χώρο υπερτοπικής σημασίας με την χάραξη διαδρομών περιπάτου κλπ.

5 Άμεση απαλλοτρίωση των χώρων που έχουν απομείνει ι χαρακτηρίζοντας τους ως κοινωφελείς, χώροι πρασίνου, παιδικέ χαρές κ.λπ.

6 Η δομή και η οργάνωση του δήμου Καλαμαριάς αδιαφορεί για τα παιδιά. Η κίνησή τους

στον δήμο είναι σχεδόν απαγορευτική. Απουσιάζουν χώροι παιχνιδιού και ψυχαγωγίας. Η χρήση του δήμου για τα παιδιά πρέπει να γίνει ουσιαστική για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους με την δημιουργία τέτοιων χώρων.

24-09-2007

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2007

"rest in peace Tony"

ΟΡΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΥ:

«Είναι δολοφονία. Τον έσπρωξαν»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗ

«Είναι δολοφονία. Τον έσπρωξαν οι αστυνομικοί και έπεσε από το μπαλκόνι», υποστηρίζει αδελφός του άτυχου Νιγηριανού Τόνι Ονουα, Τζέιμς.

Νέα πορεία διαμαρτυρίας χθες για το θάνατο του Τόνι Ονουα.
Το θύμα τού είχε εμπιστευτεί ότι «και πριν από τέσσερις μέρες τον παρακολούθησαν αστυνομικοί, του έκαναν έλεγχο και, αφού τον χτύπησαν, του απέσπασαν την τσάντα με τα σι-ντι».

Το ίδιο πιστεύει και η Σοφία, η Ελληνίδα νύφη του θύματος, σύζυγος του Τζέιμς. «Είναι δολοφονία. Υπάρχουν μάρτυρες, αλλά φοβούνται να μιλήσουν. Οι 3-4 υπάλληλοι της καφετέριας που μιλάνε είπαν ότι οι δύο άνδρες με τα πολιτικά τον τρομοκράτησαν. Κάποιοι περαστικοί είπαν ότι άκουσαν τον Τόνι να λέει "άφησέ με", πριν βρεθεί στο κενό».

«Δικαιοσύνη»

«Θέλουμε να υπάρξει δικαιοσύνη, δεν θέλουμε φασαρίες. Αυτά που έγιναν το Σάββατο έγιναν επειδή τα παιδιά είχαν πόνο μέσα τους και αντέδρασαν βίαια. Να βοηθήσει η πολιτεία ώστε να λάμψει η αλήθεια. Ο Θεός ξέρει αυτούς που το έκαναν. Εμείς θέλουμε δικαιοσύνη», επισήμανε ο πρόεδρος της νιγηριανής κοινότητας Θεσσαλονίκης Φέμι Ακινάο, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα.

«Εμείς αυτούς που πουλάνε σι-ντι προσπαθούμε να τους διώξουμε από το δρόμο, τους έχουμε βρει δουλειές. Τι γίνεται όμως μ' αυτούς που τους δίνουν τα σι-ντι για να τα πουλήσουν;» αναρωτιέται και συνεχίζει: «Μας είπαν ότι πήδηξε από το μπαλκόνι. Η τέντα ήταν μαζεμένη και το κάτω κατάστημα ήταν κλειστό. Αν πηδούσε, θα έπεφτε με τα πόδια. Εχω δει ανθρώπους που έπεσαν από τις σκαλωσιές στην οικοδομή, από το ύψος του πρώτου ορόφου, και δεν πέθαναν. Αν δεν είναι αστυνομικοί αυτοί που προσπάθησαν να τον ελέγξουν, τότε ποιοι είναι;».

Η νεκροψία-νεκροτομή του 25χρονου δεν έγινε χθες «μέχρι να διευθετηθούν κάποια διαδικαστικά θέματα, όπως για παράδειγμα, πώς θα μεταφερθεί η σορός στη Νιγηρία. Η νεκροτομή πιθανόν θα γίνει σήμερα», ανέφερε η ιατροδικαστής Ελένη Ζαγγελίδου. Να παραστεί ως τεχνικός σύμβουλος ο Κενυάτης ιατροδικαστής Σαμουήλ Τζάου Ντούγκου, καθηγητής Ιατροδικαστικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επιθυμεί η οικογένεια του θύματος, για να διαπιστωθεί αν προηγήθηκε πάλη.

«Δεν με έχουν ενημερώσει», είπε στην «Ε» ο κ. Ντούγκου, αλλά ανέφερε ότι, αν του γίνει πρόταση, θα δεχτεί. Για το τραγικό περιστατικό δήλωσε ότι: «Είναι παρόμοια ιστορία με τα ναρκωτικά. Δεν μπορείς να βάζεις τα βαποράκια στη φυλακή και να αφήνεις τους εμπόρους έξω. Πού είναι αυτοί που παράγουν τα σι-ντι;».

Τις έρευνες και την προανάκριση στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς εποπτεύει εισαγγελέας, ενώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προσέφυγε χθες και ο πρώην δικηγόρος των αφρικανικών κοινοτήτων Θεσσαλονίκης Σταύρος Ρίζος, ο οποίος αρχικά εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος της οικογένειας του θύματος. Το βράδυ της Κυριακής, όπως ισχυρίζεται, έπεσε θύμα επίθεσης από μέλη της αφρικανικής κοινότητας όταν βρέθηκε σε κατάστημα της Καλαμαριάς. «Δέχτηκα αναίτια επίθεση από όχλο» ανάφερε στην «Ε», ενώ δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τα αίτια της επίθεσης. Επιφυλάχτηκε όμως να υποβάλει μηνύσεις και επισήμανε ότι, δεν εκπροσωπεί πια μέλη της αφρικανική κοινότητας.

Tο σημείο της πτώσης του άτυχου Νιγηριανού
* Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Γιώργος Φεστερίδης, μέλος του Δ.Σ. της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλλήλων Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι: «Θεωρώ το περιστατικό πολύ λυπηρό. Από ενημέρωση που είχα από την υπηρεσία γνωρίζω ότι δεν υπήρχαν αστυνομικοί σε διατεταγμένη υπηρεσία σ' ότι έχει σχέση με την υπόθεση αυτή. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε προβλήματα με Αφρικανούς οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους και ήταν πάντα φιλήσυχοι άνθρωποι που δεν είχαν προβλήματα με την Αστυνομία».

Οι αντιδράσεις για το θάνατο του Αφρικανού μικροπωλητή συνεχίζονται. Στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή, στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς, πραγματοποιήθηκε χθες συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας που σημαδεύτηκε από επεισόδια. Ομάδα νεαρών επιτέθηκε με πέτρες και ξύλα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, που απάντησαν με δακρυγόνα. Καταστράφηκαν 3 ΙΧ και η βιτρίνα ενός καταστήματος. Συγκέντρωση και πορεία θα γίνει και το απόγευμα της Πέμπτης, στην Καμάρα.

Το «Φόρουμ Μεταναστών» και η «Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία» Θεσσαλονίκης που διοργάνωσαν χθες σχετική συνέντευξη Τύπου ζητούν: Αμεση σύλληψη των δραστών. Απόδοση ευθυνών στην ΕΛ.ΑΣ. για τη μη σύλληψη των δραστών. Αμεση έκδοση των αδειών παραμονής των συγγενών του θύματος που εκκρεμούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να μεταβούν αξιοπρεπώς στη Νιγηρία για την τελετή της ταφής. Να αναλάβει το ελληνικό κράτος το κόστος μεταφοράς της σορού στη Νιγηρία και να νομιμοποιηθούν όλοι οι μετανάστες χωρίς προϋποθέσεις.

Ο νομάρχης

«Ο τραγικός θάνατος του παλικαριού από τη Νιγηρία θύμισε σε όλους μας τις δύσκολες μέρες των Ελλήνων που πριν από λίγες δεκαετίες μετανάστευαν για να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι ψωμί. Ολοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, όλοι έχουν δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή. Είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας, που η μετανάστευση καθόρισε την εξέλιξή της, με ευαισθησία να αποδώσει τις ευθύνες όπου και αν υπάρχουν», δήλωσε ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Ο δημοτικός σύμβουλος της «Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Καλαμαριάς» Μιχάλης Παναγιωτίδης καταδίκασε «την αστυνομική βία που εξαντλεί την κατασταλτική της μανία απέναντι σε μικροπωλητές-μετανάστες, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε αποτέλεσμα το θάνατο του άτυχου νέου».


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 21/08/2007

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2007
Η Δημοτική Κίνηση συμμετέχει στην πορεία διαμαρτυρίας για τον θάνατο του
μετανάστη στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Η πορεία θα γίνει σήμερα Δευτέρα
και θα ξεκινήσει στις 18.30 από τον πεζόδρομο.

Η Δημοτική Κίνηση θα μοιράσει κατά τη διάρκεια της πορείας το παρακάτω
κείμενο:ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ


Η Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλαμαριάς καταδικάζει απερίφραστα την επιλεκτική
χρήση της αστυνομικής βίας απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες,
αυτούς δηλαδή που θεωρούνται τα <<εύκολα θύματα>>.

Διερωτόμαστε πως γίνεται κάθε φορά οι υπεύθυνοι για σοβαρά εγκλήματα κατά
του κοινωνικού συνόλου να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανενόχλητοι ανάμεσά μας.
Γιατί άραγε οι αστυνομικές διώξεις να μην αφορούν ποτέ αυτούς;

Ο αποτροπιασμός μας εντείνεται και από το γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι οι
παλιοί πολίτες της Καλαμαριάς καταγόμαστε οι περισσότεροι από προσφυγικές
οικογένειες. Η ίδια η Καλαμαριά πολύ πριν τη σημερινή της ανάπτυξη υπήρξε
γη που ποτίστηκε από το αίμα και τον ιδρώτα των προσφύγων.

Σε μια τέτοια περιοχή λοιπόν, είναι διπλά ανατριχιαστικό να θρηνούμε
σήμερα νεκρό, έναν νεαρό πρόσφυγα που ήρθε εδώ, για να παλέψει για το όνειρό
του, για μια καλύτερη ζωή. Τον εκδικούμαστε άραγε γιατί τόλμησε να
ονειρευτεί;

Εμείς οι πολίτες της Καλαμαριάς που πιστεύουμε βαθιά στην κοινωνική
αλληλεγγύη και δεν αξιολογούμε τους ανθρώπους με βάση το χρώμα και την
εθνικότητά τους, διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στον διαχωρισμό των ανθρώπων
σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα
είμαστε πάντα δίπλα σε όσους υφίστανται την αστυνομική βία.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2007

Οργή και αγανάκτηση για τον άδικο θάνατο του νεαρού μετανάστη στην Καλαμαριά


Με θλίψη και αγανάκτηση οι πολίτες, της Καλαμαριάς των προσφύγων και των δημοκρατικών αγώνων, έγιναν χθες το βράδυ μάρτυρες άλλης μιας τρομοκρατικής και ρατσιστικής εκδήλωσης βίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μετανάστη στο κέντρο της Καλαμαριάς.

Καταδικάζουμε την αστυνομική βία που εξαντλεί την κατασταλτική της μανία απέναντι σε μικροπωλητές-μετανάστες, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του άτυχου νέου.

Καλούμε τους πολίτες της Καλαμαριάς, που απ την πρώτη στιγμή αυθόρμητα καταδίκασαν την ενέργεια των αστυνομικών αρχών, να αντισταθούν στην ωμή χρήση βίας, σε μια πόλη που ποτέ δεν αντιμετώπισε προβλήματα απ την παρουσία εδώ και χρόνια των μεταναστών στην Καλαμαριά.

Καλαμαριά 19-08 2007

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2007

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ: ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ


ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ: ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Δημήτρης Σκαραγκάς
Ψυχίατρος
Οι Νευροεπιστήμες στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τη φύση και τη λειτουργία του εγκεφάλου βασίσθηκαν, επηρεασμένες από τις φυσικές επιστήμες, σε αιτιοκρατικές και αναγωγιστικές μεθοδολογίες. Η αιτιοκρατία ή ντετερμινισμός πρεσβεύει πως ό,τι συμβαίνει στη φύση οφείλεται σε προκαθορισμένα αρχικά αίτια και ότι τα φυσικά φαινόμενα υπακούουν πάντα σε σταθερούς γενικούς νόμους. Ο αναγωγισμός χρησιμοποιεί, ως μέθοδο έρευνας, την κατάτμηση του προβλήματος και την αναγωγή των συμπερασμάτων της λειτουργίας του μέρους στο όλο.
Οι λογικές αυτές διαμόρφωσαν την πεποίθηση ότι η κατανόηση της δομής του εγκεφάλου καθώς και της υφής και λειτουργίας του νευρικού κυττάρου θα οδηγήσει στην κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου.
Η ερευνητική αυτή προσπάθεια οδήγησε στη γνώση της ανατομικής υφής του εγκεφάλου, στον εντοπισμό δομών που συνδέονται με πολύπλοκες λειτουργίες, σε αποσπασματικές γνώσεις της λειτουργίας του νευρικού κυττάρου και κάποιων κινητικών και νοητικών λειτουργιών αλλά απέδωσε πενιχρά αποτελέσματα στη γνώση της συνολικής λειτουργίας του εγκεφάλου, στον τρόπο που παράγονται οι νοητικές λειτουργίες, στον τρόπο που διαμορφώνεται η συνείδηση.
Κατ’ αντιδιαστολή προς τις προαναφερθείσες μεθοδολογίες, αναπτύχθηκε στον 20ο αι. ο ολιστικός-συστημικός τρόπος προσέγγισης του ανθρώπου και του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η συστημική προσέγγιση ενδιαφέρεται για τη λειτουργική οργάνωση του όλου, προσεγγίζει τον εγκέφαλο ως ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα, το οποίο αναπτύσσει δυναμικές οι οποίες δεν συναντώνται στα μέρη του. Η συστημική προσέγγιση θεωρεί τον άνθρωπο και τον ανθρώπινο εγκέφαλο ως ανοικτά αυτορρυθμιζόμενα συστήματα, τα οποία ανταλλάσσουν ενέργεια με το περιβάλλον τους, διαμορφώνονται μέσα από την αμφίδρομη αυτή σχέση και διαθέτουν ελευθερίες οργάνωσης και δράσης, χωρίς ετεροκαθορισμό και αιτιοκρατία.
Οι επαναστατικές θεωρίες της κβαντικής μηχανικής και της θεωρίας του χάους, που αναπτύχθηκαν στις αρχές του 20ου αι., με την εισαγωγή των εννοιών της κβαντικής φύσης των στοιχειωδών σωματιδίων, της αρχής της αβεβαιότητας του Heisenberg, της τυχαιότητας και της πολυπλοκότητας στην μελέτη των βιολογικών συστημάτων, προσέφεραν ένα πρωτόγνωρο πλαίσιο θεώρησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ένα όργανο εξόχως πολύπλοκο με 100 δισεκατομύρια νευρικά κύτταρα και 100 τρισεκατομύρια συνάψεις μεταξύ τους, με πολλές και εξαιρετικά εξειδικευμένες λειτουργικές δομές, δεν είναι προϊόν προσχεδιασμού αλλά προϊόν μακράς βιολογικής εξέλιξης μέσω αλληλεπιδράσεων του περιβάλλοντος και γενετικών μηχανισμών. Η εγκεφαλική λειτουργία δεν επιτυγχάνεται με τη μετάδοση του ερεθίσματος γραμμικά από νευρώνα σε νευρώνα αλλά είναι αποτέλεσμα συγχρονισμένης δράσης των νευρώνων με τη βοήθεια 50 περίπου νευροδιαβιβαστών.
Κάθε νευρικό κύτταρο, το οποίο συνδέεται με 1000-10000 άλλα νευρικά κύτταρα, για να ενεργοποιηθεί πρέπει να δεχθεί πλήθος συναπτικών εισροών, τις οποίες επεξεργάζεται, ενεργοποιείται και μεταδίδει το ερέθισμα συγχρονισμένα σε πλήθος νευρικών κυττάρων. Η παραπάνω λειτουργία του νευρικού κυττάρου θεωρείται ως υπολογιστική διαδικασία.
Στη δεκαετία του ’70 διαπιστώθηκε ο σημαντικός ρόλος που έπαιζαν στη διαίρεση των κυττάρων κάποια οργανύλια και ιδιαίτερα οι μικροσωληνίσκοι, ενώ στη δεκαετία του ’90 προτάθηκε η θεωρία που επιχειρεί να αποδείξει ότι οι μικροσωληνίσκοι των νευρικών κυττάρων αποτελούν την έδρα των νοητικών λειτουργιών.
Η ερευνητική ομάδα του φυσικού Δ. Νανόπουλου εισάγοντας τη θεωρία των χορδών ως αρωγό της κβαντομηχανικής, σύμφωνα με την οποία τα στοιχειώδη σωματίδια δεν είναι σημειακά αλλά έχουν διαστάσεις, εισάγει την έννοια της κβαντικής βαρύτητας. Η πρωτεΐνη σωληνίνη, από την οποία αποτελείται το τοίχωμα των μικροσωληνίσκων και η οποία βρίσκεται σε κβαντική υπέρθεση δύο καταστάσεων, αλλάζει από τη μια διαμόρφωση στην άλλη μέσα σε νανοδευτερόλεπτα. Η μετάπτωση της σωληνίνης στη μια της διαμόρφωση, η κβαντική της κατάρρεύση, δηλαδή, συμβαίνει λόγω της αλληλεπίδρασής της με την προαναφερθείσα κβαντική βαρύτητα. Κατά τις αλλαγές αυτές οι μικροσωληνίσκοι εκτελούν κβαντικούς υπολογισμούς και κατά τον Νανόπουλο μέσω των κβαντικών αυτών διαδικασιών επιτυγχάνεται η κωδικοποίηση της μνήμης, η αποθήκευση και η ανάκλησή της. Σύμφωνα μ’ αυτό το μοντέλο ερμηνείας το νευρικό κύτταρο θεωρείται μια ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργασίας, ενώ ο εγκέφαλος θεωρείται ότι λειτουργεί ως κβαντικός, όχι ως συμβατικός, υπολογιστής.
Η διαπίστωση αυτή παραπέμπει στη χωρίς προκαθορισμό αλλά υποκείμενη στις αρχές της χαοτικής αυτοργάνωσης «αυθόρμητη» και πιθανοκρατική λειτουργία του εγκεφάλου. Η εγκεφαλική λειτουργία, επομένως, δεν είναι αποκλειστικό προϊόν ενδογενούς γενετικού προκαθορισμού ούτε είναι αποκλειστικό προϊόν γραμμικού ετεροκαθορισμού από το περιβάλλον αλλά ο εγκέφαλος διαθέτοντας ελευθερίες που απορρέουν από την χαοτική αυτοργάνωσή του, «αυθόρμητα» και πιθανοκρατικά «επινοεί» κάθε φορά, ως απόκριση στις επιδράσεις του περιβάλλοντος μια νέα ισορροπία.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 2ου Λυκείου Καλαμαριάς στην προσπάθειά του να οργανώσει και φέτος την τελετή αποφοίτησής των παιδιών της Γ’ Λυκείου, αποτάθηκε στην Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου μας (ΔΕΤΠΑΚ), για την παραχώρηση του δημοτικού χώρου του REMMEZZO.
Θεωρήσαμε ιδανικό τον χώρο για την τελετή καθώς στην αυλή του υπάρχει και ένα μικρό αμφιθέατρο όπου θα μπορούσαν να δώσουν μία συναυλία τα μαθητικά συγκροτήματα του σχολείου μας.
Μετά από προσπάθειες αρκετών ημερών κατορθώσαμε να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο που μας υπέδειξαν ως υπεύθυνο του χώρου, κύριο Γεωργιάδη. Η απάντηση του λοιπόν στο αίτημα μας ήταν ότι θα πρέπει να καταβάλει ο σύλλογος 600€, απλά και μόνο για την χρήση του χώρου.
Έκπληκτοι από την απάντηση, καθώς ο σύλλογος μας είχε διοργανώσει την προηγούμενη χρονιά, στον ίδιο χώρο την τελετή και τότε του είχε παραχωρηθεί δωρεάν, του επισημάναμε ότι θεωρούμε παράλογο να ζητάει μία Δημοτική Επιχείρηση από ένα δημόσιο σχολείο της περιοχής ,για την παραχώρηση ενός δημοτικού χώρου, ένα τέτοιο ποσό.
Οι απαντήσεις που πήραμε αλλά και η όλη αντιμετώπιση του αιτήματός μας, μας δίνουν την εντύπωση η Δημοτική Επιχείρηση διαχειρίζεται τον συγκεκριμένο δημοτικό χώρο με έναν ευκαιριακό τρόπο και εύλογα νομίζουμε προκύπτουν τα ερωτήματα:
Ποιοι είναι οι στόχοι και ποιοι οι όροι της λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων;
Ποια η πολιτική διαχείρισης των δημοτικών χώρων και ποιες οι προτεραιότητες του Δήμου για τη χρήση τους;
Όλες οι ομάδες πολιτών που αιτούνται την παραχώρηση δημοτικών χώρων, αντιμετωπίζονται ισότιμα (γνωρίζουμε ότι ο χώρος παραχωρήθηκε πρόσφατα σε πολιτιστικό σύλλογο της Καλαμαριάς έναντι ενός πολύ μικρότερου ποσού) ;
Ερωτήματα που φυσικά δεν είναι ρητορικά αλλά ουσιαστικά και οι απαντήσεις τους μας αφορούν άμεσα και εμάς τους γονείς αλλά και τα παιδιά, ως πολίτες αυτού του Δήμου.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Πράσινες σχολικές αυλές, ουτοπία ή άμεση ανάγκη;


Πράσινες σχολικές αυλές, ουτοπία ή άμεση ανάγκη;

Γράφει η Φωτεινή Θεοφυλάκτου

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Καλαμαριά είναι ένας από τους ακριβότερους δήμους,

Όσον αφορά την αγορά, ενοικίαση κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.

Τι ήταν αυτό που εκτόξευσε, πριν χρόνια, το αντίτιμο στα ύψη;

Κύρια το ΠΡΑΣΙΝΟ, η Θάλασσα, η Φυσική ομορφιά του τόπου μας.

Η ραγδαία όμως ανοικοδόμηση έφερε και ραγδαία μείωση του Πρασίνου και

Τον περιορισμό των ελεύθερων χώρων. Οι εκάστοτε Δημοτικές Αρχές δεν είχαν την

προνοητικότητα και την θέληση, όχι μόνο να διαφυλάξουν τους χώρους αυτούς αλλά και να τους αυξήσουν. Οι τελευταίες έρευνες συνηγορούν στην άποψη αυτή.

Στο Πανελλήνιο δασολογικό συνέδριο του 2002 η Καλαμαριά φαίνεται, με

7,28 τ.μ πρασίνου ανά κάτοικο, να κατέχει την πρώτη θέση στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Αν δούμε όμως τα τελευταία στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν στις 4 Μαΐου 2006,και προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε

ομάδα ερευνών του ΑΠΘ, για λογαριασμό του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡΘ), με στόχο την κατάρτιση ενός στρατηγικού και επιχειρησιακού

σχεδίου για το πράσινο, η Καλαμαριά ΕΠΕΣΕ στα 5,58 τ.μ πρασίνου ανά κάτοικο.

Την ίδια στιγμή το ΥΠΕΧΩΔΕ θεωρεί αποδεκτό ποσοστό τα 10 τ.μ πρασίνου ανά κάτοικο.

Τι έκανε λοιπόν ο Δήμος τα χρόνια που πέρασαν; Ας το εξειδικεύσουμε λίγο.

Τι έκανε ο Δήμος στα Δημόσια Κτίρια που τον αφορούν άμεσα;

Τι έκανε στα Σχολεία μας;

ΑΥΛΕΣ ΜΕ 100% ΜΠΕΤΟΝ.

Από την πληθώρα των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων που υπάρχουν στο Δήμο μας, μόνο σε δυο- τρία απ’ αυτά, την μονοτονία του απόλυτου μπετόν σπάνε μερικά δένδρα, που δείχνουν πραγματικά σαν όαση στη μέση του μπετόν.

Τα υπόλοιπα παιδιά δεν αξίζουν της ίδιας αντιμετώπισης;

0ι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας ζητά άθλους απ’ τα παιδιά μας, δυο ξένες γλώσσες, ωδείο, πληροφορική, αθλητισμό, επιπλέον φροντιστήρια για ενίσχυσή τους στο σχολείο….και όλα αυτά μέσα σε κλειστούς, άχρωμους και ψυχρούς χώρους. Η μόνη στιγμή ελευθερίας και ανέμελου παιχνιδιού σ’ ανοιχτό χώρο είναι το διάλειμμα στο σχολείο (45΄σύνολο), ας το χαρούνε λοιπόν όπως τους αξίζει. Ας δημιουργήσουμε ΑΥΛΕΣ με ΠΡΑΣΙΝΟ, όχι έξω απ’ τα κάγκελα ή γύρω απ’ αυτά αλλά μέσα στην αυλή. Οι αυλές πρέπει να μετατραπούν σε χώρους άθλησης και πρασίνου.

Η υλοποίηση της πρότασης αυτής είναι δυνατή, μόνο αν ο Δήμος και όσοι τον εκφράζουν αντιληφθούν ότι έχουν υποχρέωση να το κάνουν. Υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας και απέναντι στο περιβάλλον που αργοπεθαίνει.

Προχωρώντας τη σκέψη μου παρακάτω, Δήμος και σχολεία μπορούν να συνεργαστούν. Ο Δήμος με την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό που διαθέτει και τα σχολεία με τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που γίνονται κάθε χρόνο με εθελοντική συμμετοχή των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, στο προγράμματα Π.Ε υπάρχει μια σειρά θεμάτων μέσα απ’ την οποία τα παιδιά με τον υπεύθυνο καθηγητή αποφασίζουν με πιο θέμα θ’ ασχοληθούν. Ένα από τα θέματα είναι και ο «Σχεδιασμός σχολικών αυλών».

Ο Δήμος μπορεί να προκυρήξει διαγωνισμό στα σχολεία με θέμα (για παράδειγμα) «Σχεδιασμός σχολικών αυλών ως χώρος άθλησης και πρασίνου». Το σχολείο που θα κερδίσει θα έχει ως έπαθλο την πραγματοποίηση του σχεδίου τους, πρώτα στην δική τους αυλή (εδώ ο Δήμος βάζει την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό) και στη συνέχεια στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου μας. Μήπως το όφελος απ’ την συμμετοχή των παιδιών σ’ αυτήν τη διαδικασία δεν είναι μόνο οι σχολικές αυλές? Μήπως, ζητώντας την βοήθειά τους, διαπλάθουμε μελλοντικούς ενεργούς πολίτες και με έντονη οικολογική συνείδηση;

ΟΥΤΟΠΙΑ; ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ…

ΤΟ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ…ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ…ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Γράφει ο Γιάννης Καϊμακτσίδης

«Η προστασία του παραθαλάσσιου χώρου

και η ανάδειξη της φυσικής του ομορφιάς»

Το Καραμπουρνάκι είναι ένας τόπος με πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Τα αρχαιολογικά ευρήματα πιστοποιούν την ύπαρξη πολίχνης που ανέπτυξε επικοινωνία με τον Μυκηναϊκό κόσμο ήδη από την δεύτερη χιλιετηρίδα π.Χ., εμπορικές σχέσεις με την Αθήνα κατά τους γεωμετρικούς χρόνους και με την Ιωνία κατά τους αρχαϊκούς. Το αρχαίο πόλισμα στο Καραμπουρνάκι πρέπει να αποτελούσε τμήμα της Αρχαίας Θέρμης.

Με τα δυο του λιμάνια και τη στρατηγική του θέση έπαιξε σημαντικό ρόλο και στα νεότερα χρόνια (Ελευθέριος Βενιζέλος, συμμαχία με την Αντάντ, ερχομός των προσφύγων το 1922, Γερμανική κατοχή, εγκατάσταση των Άγγλων στο στρατόπεδο Κόδρα κατά τον εμφύλιο).

Αποτέλεσε τόπο ανάπτυξης της λαϊκής μας μουσικής (Τσιτσάνης, Βαμβακάρης, Κα-ζαντζίδης, Κουγιουμτζής κ.α.).

Βρίσκεται σε μια από τις ομορφότερες τοποθεσίες της Ελλάδος. Αποτελεί παράλιο φυσικό σχηματισμό ιδιαίτερου κάλλους, με πανοραμική θέα και προς τη πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και προς το άνοιγμα του ομώνυμου κόλπου.

Κατά το παρελθόν, η θάλασσα υπήρξε πηγή ζωής για τους κατοίκους του (αλιεία), αλλά και μέρος αναψυχής για ολόκληρη την πόλη (κολύμπι, περίπατος).

Απ’ την άλλη εμφανίζονται, ως σύνηθες φαινόμενο, οι αυθαιρεσίες που συνέβησαν και συμβαίνουν στη ζώνη μεταξύ των οδών Θ. Σοφούλη και της θάλασσας από τη Ναυτική Διοίκηση μέχρι την επέκταση της οδού Αργοναυτών και πιο πέρα. Πάμπολλα τα αυθαίρετα που κτίστηκαν εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης και που προ-φανώς διεκδικήθηκε η εκ των υστέρων νομιμοποίησή τους.

Εδώ και χρόνια παρατηρείται μια παρατεταμένη αν όχι και σκόπιμη υποβάθμιση του τόπου. Στην ίδια κατεύθυνση, η ολιγωρία της Δημοτικής Αρχής, η παραπληρο-φόρηση, η έλλειψη ενημέρωσης των κατοίκων αλλά και η συσκότιση γύρω από τα ζητήματα που τους αφορούν.

Από το 1989 ο θαλάσσιος χώρος μπροστά από την εν λόγω περιοχή (αρχαίο Κελάριο), έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός και απαγορεύεται κάθε εκσκαφική εργασία, εδαφική διαμόρφωση, λιμενικά και πάσης φύσεως τεχνικά έργα.

Στις 20-9-2000, έγινε επαναχάραξη της αιγιαλίτιδας ζώνης στην περιοχή, εξυπη-ρετώντας ιδιωτικά συμφέροντα, ενάντια στο κάλλος και την αρμονία του φυσικού περιβάλλοντος.

Πρόσφατο γεγονός, οι αιτήσεις έγκρισης οικοδομικών αδειών σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Θ. Σοφούλη, του Δήμου Καλαμαριάς.

Στις 10-4-2007 το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τη σύνταξη μελέτης για την τροποποίηση της ρυμοτομίας και των όρων δόμησης στην εν λόγω περιοχή.

Εν αναμονή των εξελίξεων…πιστεύουμε ότι απαιτείται η κινητοποίηση των πολιτών με αιτήματα όπως:

· Την κήρυξη της περιοχής σε τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

· Την διεκδίκηση από μέρους της δημοτικής αρχής όλων των δημόσιων χώρων που εντάσσονται σε αυτή την περιοχή.

· Την ένταξη της σ’ ένα συνολικό σχέδιο διαμόρφωσης του ενιαίου παρα-θαλάσσιου μετώπου του Δήμου, από την προέκταση της Αργοναυτών μέχρι τα όρια του, στη Σχολή Δικαστών, που θα έρχεται σα συνέχεια της ανά-πλασης του στρατοπέδου Κόδρα και την τελική ανάδειξή τους σε χώρους περιπάτου και πολιτισμού.

· Την πρόβλεψη στο νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), όρων μη δόμησης της περιοχής.

· Την επαναχάραξη της αιγιαλίτιδας ζώνης στα πρότερα όρια, του 1981.

· Την καταγραφή των αυθαίρετων κτισμάτων

· Το γκρέμισμα των παράνομων περιφράξεων και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, κατά μήκος όλης της ακτής.

· Την απομάκρυνση των επιχωματώσεων που έχουν γίνει στο χώρο γύρω από το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και αλλού.

· Την προστασία και διατήρηση της αμμουδιάς.

· Τη διαμόρφωση διαδρόμου περιπάτου, παράλληλου με την ακτή, και την δεντροφύτευση του με κατάλληλα δέντρα.

Είμαστε ενάντιοι σε κάθε είδους δόμηση της παραλιακής ζώνης απ’ όπου και αν προέρχεται.

Επιθυμούμε την ευρύτερη συσπείρωση πολιτών και φορέων, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ομορφιές του τόπου μας.

ΟΧΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Πάνθηρες των δρόμων

Πάνθηρες των δρόμων

Γράφει ο Θανάσης Κατσίκας

Αυτή πράγματι είναι μια extreme πρωτοβουλία. Στην πρώτη μου επαφή παραξενεύτηκα στην αρχή, γενικά λείπει η συνειδητοποιημένη αντίδραση απέναντι σ’ αυτή τη μορφή πολιτισμού της καθημερινότητας που ονομάζεται κυκλοφοριακή συνείδηση. Ίσως γιατί λίγο – πολύ όλοι έχουμε βεβαρημένο «ποινικό μητρώο» σε τούτο το οξύτατο πρόβλημα της καθημερινότητας μας. Αποφάσισα να μάθω περισσότερα πράγματα γι’ αυτούς και τελικά να έρθω σ’ επαφή, όταν ήρθα κατάματα με την πραγματικότητα, πρόσφατα, στην παραλιακή της Ν. Κρήνης συνοδεύοντας έναν άνθρωπο με κινητικές ιδιαιτερότητες. Νοιώθω την ανάγκη να υπερθεματίσω πια τέτοιες πρωτοβουλίες. Σαν πρώτο βήμα μια παρουσίαση ίσως αρκεί. Και κατανόηση γι’ αυτό που κάνουν, πολύ κατανόηση.

οι STREETPANTHERS είμαστε μια παρέα Σαλονικιών που αρχίσαμε να “βγαίνουμε στην παρανομία" στα τέλη του 2006, όταν η ζωή των πεζών στην πόλη είχε φτάσει στο απροχώρητο.

Αυτή η "ιστορική" πόλη, η "μητρόπολη", η "απαιτητική" συμπρωτεύουσα, χειροτερεύει από μέρα σε μέρα. Όλοι τη βλέπουν σαν το «μαγαζάκι» τους και κανείς δε σκέφτεται το υπόλοιπο ένα εκατομμύριο ανθρώπους που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο, τους ίδιους δρόμους, τα ίδια πεζοδρόμια.

Έτσι, αποφασίσαμε "με πόνο καρδιάς" ότι:

- Δεν αρκούσε να τσατιζόμαστε βλέποντας τους παράνομα παρκαρισμένους πάνω σε πεζοδρόμια, διαβάσεις και πεζόδρομους.


- Δεν αρκούσε να φοβόμαστε όταν μας κυνηγούσαν οι μηχανές ακόμα και πάνω στα πεζοδρόμια.

- Δεν αρκούσε να κοιτάζουμε ανήμποροι όταν αυτοκίνητα και μηχανές έκαναν σιγά-σιγά κατάληψη στο μοναδικό χώρο περιπάτου, το πλακόστρωτο της νέας παραλίας.

Δεν αρκούμασταν να περιμένουμε πότε η πολιτεία –το κράτος, ο δήμος, η αστυνομία– θα ξυπνούσαν. Καταλάβαμε πως με τα "θα-θα" θα φτάναμε να γεράσουμε και ακόμα θα περιμέναμε τα πράγματα να διορθωθούν. Έπρεπε να κάνουμε κάτι.

Ο ακτιβισμός έχει το κόστος του. Τίποτα δεν αλλάζει αν δεν συγκρουστούμε με τα κατεστημένα: τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς μας (καβάλα πάν’ στην εκκλησιά, καβάλα περπατάνε), το βόλεμά μας (να κάνω εγώ τη δουλειά μου κι ας πάνε στο διάολο όλοι οι άλλοι), την αδιαφορία μας (εγώ θα σώσω τον κόσμο;)

Γι’ αυτό αναλάβαμε δράση. Τέρμα η ανοχή και τα παρακάλια. Όποιος δεν συμμορφώνεται, να πληρώνει το τίμημα επιτόπου. Μπορεί να ακούγεται σαν “να παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας” αλλά επιτέλους κάποιος πρέπει να αντιδράσει σ’ αυτή την αποχαυνωμένη πόλη. Και μην ξεχνάτε: οι παράνομοι έκαναν πρώτοι την αρχή!

Αυτοκόλητα

Η πρώτη μας δράση είναι τα αυτοκόλλητα.

Όποιος δεν κάθεται καλά, τρώει ένα στο παρμπρίζ, σαν πρώτη υπενθύμιση πως κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που σκέφτεται.

Γιατί ακόμα και αυτό συμβαίνει: ο ηλίθιος δεν βλέπει τις διαβάσεις. Όχι ότι τις αγνοεί, απλά δεν τις βλέπει! Δεν υπάρχει στον εγκέφαλό του γονίδιο με την ένδειξη “πεζός, διάβαση, περπάτημα”. Σταματάει και παρκάρει σαν να είμαστε see-through οι πεζοί. Έ, μετά το αυτοκόλλητο, αρχίζουν να μας βλέπουν!

Τυπώσαμε κάμποσες χιλιάδες κομμάτια και τα μοιραστήκαμε. Στη βόλτα μας, στη βραδινή έξοδο, το πρωί που πάμε στη δουλειά, στα ψώνια, στο σχολείο, στο γήπεδο, στο σινεμά, στο θέατρο, οι Γάιδαροι βρίσκονται πάντα ανάμεσά μας:


- Παρκαρισμένοι και διπλοπαρκαρισμένοι πάνω στη διάβαση, να μην ξέρεις από πού να σκαρφαλώσεις για να περάσεις απέναντι.

- Ανεβασμένοι φαρδιά-πλατιά πάνω στο πεζοδρόμιο, να αναγκάζεσαι να περπατάς μέσα στο δρόμο.

- Παρκαρισμένοι σε κάθε διασταύρωση, σε όλες τις γωνίες των δρόμων, να διακόπτουν το πέρασμα από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο. Πρέπει να βλέπεις φανάρι και διάβαση για να σκεφτείς να αφήσεις πέρασμα, Γάιδαρε; Εμείς θα περάσουμε απέναντι πετώντας; Ή προτιμάς να περπατήσουμε πάνω στο καπώ σου για να σε παρακάμψουμε;

- Ξεχασμένοι πάνω σε όλους τους πεζόδρομους, επαγγελματίες δήθεν, που ξεφορτώνουν εμπόρευμα αλλά στην πράξη έχουν βρει τζάμπα πάρκιγκ για όλη τη μέρα έξω από το μαγαζάκι τους. Το σύνδρομο του αιώνιου έλληνα: να έχει το σαραβαλάκι του παρκαρισμένο κάτω από το παράθυρο, έξω από το κατώφλι του, λες και βρίσκεται στο χωριό του…

- Σταματημένοι πάνω στη διάβαση “για μισό λεπτάκι: για να πάρει τσιγάρα, για να περιμένει τη γυναίκα που ψωνίζει, για να ‘ρθει το παιδί από το φροντιστήριο, για να κατέβει η γκόμενα να πάνε βόλτα”. Γιατί ρε φίλε δεν πας δυο μέτρα παρακάτω, να μπορεί να περάσει ο πεζός; Κι εμείς μωρό σε καροτσάκι έχουμε. Καροτσάκι με τα ψώνια σέρνουμε. Αργοκίνητοι ηλικιωμένοι είμαστε. Κουτσαίνουμε, καθηλωμένοι σε αναπηρικό, με το πόδι στο γύψο. Τυφλός είμαι και με αποτελειώνεις. Άνθρωποι είμαστε ρεεεε. Κάντε στην μπάντα!

Όμως, δεν είμαστε αναίσθητοι. Μέχρι να αποκτήσει η πόλη τα πάρκιγκ που χρειάζεται, τα μετρό και τα τραμ, τα μεγαλεπήβολα έργα που θα μας εκπολιτίσουν, όλοι πρέπει κάπως να πορευτούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας, να επιβιώσουμε μέσα στη ζούγκλα.

Γι’ αυτό, δεν κολλάμε αδιακρίτως. Σεβόμαστε τον οδηγό που μπορεί να αναγκάστηκε για λίγο, μεσάνυχτα και κάτι, να παρκάρει πάνω στη διάβαση, αφήνοντας όμως ελεύθερη τη ράμπα των πεζών και ενάμισι τουλάχιστον μέτρο για πέρασμα.
Συγχωρούμε προσωρινά (χωρίς να τους νομιμοποιούμε) αυτούς που παρκάρουν πάνω στο φαρδύ πεζοδρόμιο, αφήνοντας όμως τον ελάχιστο έστω χώρο για να περάσει ένα καρότσι.
Δεν χαριζόμαστε όμως σε όλους εκείνους τους Γαϊδάρους που επιμένουν προκλητικά να μας αγνοούν και να μας μπλοκάρουν. Θα τους πολεμήσουμε μέχρι να στρώσουν!

Ελάτε μαζί μας σε εξορμήσεις μέσα στην πόλη. Διεκδικήστε το ζωτικό μας χώρο. Ζητήστε μας να σας δώσουμε αυτοκόλλητα και auto-κολλήστε τους αλύπητα. Για αρχή..


Παίξτε μπάλα μαζί μας στέλνοντας e-mail στο streetpanthers@gmail.com