Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Για τις θεσμικές αλλαγές που σχεδιάζονται από το υπουργείο Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση


Α.Η απλή αναλογική είναι ένα πάγιο αίτημα της Κίνησης εδώ και δέκα χρόνια διότι αντανακλά την πραγματική έκφραση των πολιτών και ως εκ τούτου την αντιπροσωπευτικότητα. Όμως η απλή αναλογική πρέπει να συνδυασθεί και με την ανάδειξη των δημάρχων οι οποίοι πρέπει να εκλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια. ’Ετσι θα γίνει ένα σημαντικό βήμα προς κατάργηση του  δημαρχοκεντρικού  συστήματος  που ισχύει σήμερα.
Β. Τα τοπικά δημοψηφίσματα πρέπει να έχουν  δεσμευτικό  και όχι ενδεικτικό χαρακτήρα. Να είναι θεσμοθετημένη και αυτονόητη η διενέργειά τους μετά από αίτημα ενός συγκεκριμένου αριθμού δημοτών ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε δήμου, ή μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Το όριο στις θητείες των δημάρχων δεν έχει νόημα εάν οι δήμαρχοι εκλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια (έμμεση εκλογή) διότι έτσι ενδυναμώνεται ο ρόλος των δημοτικών συμβουλίων. Επίσης η θεσμοθέτηση των δημοψηφισμάτων και οι τοπικές συνελεύσεις διαχέουν τη σημερινή δημαρχοκεντρική εξουσία  προς τους πολίτες και τα γνήσια αντιπροσωπευτικά τους όργανα.
Δ. Συμμετοχικός Προϋπολογισμός: Επαναλειτουργία των συνοικιακών συμβουλίων που μαζί με το θεσμό των τοπικών συνελεύσεων θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του  Προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος.
Ε. Ανεξαρτησία-αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. Πέραν όλων των ανωτέρω θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι παραπάνω αλλαγές είναι περισσότερο λειτουργικές ,αναγκαίες βέβαια, αλλά πρέπει να συνδυασθούν με το μεγάλο ζήτημα της αποκέντρωσης του κράτους και της ουσιαστικής αυτοδιοίκησης απαλλαγμένης από τον βραχνά της κεντρικής εξουσίας, των παρατηρητηρίων, των δεσμεύσεων των λογαριασμών και των κάθε είδους τοποτηρητών στους δήμους που ακυρώνουν την ουσία της αυτοδιοίκησης.
Άλλωστε για οτιδήποτε καλό γίνεται ή δεν γίνεται στην πόλη μας ας είναι στην ευθύνη και την επιλογή των ίδιων των πολιτών. Έτσι ωριμάζει η δημοκρατική συνείδηση. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.
Για την ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ