Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Μαθήματα Φωτογραφίας στο ΚοιΝΟ


Συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα με μεγάλη επιτυχία τα μαθήματα φωτογραφίας στα πλαίσια του δικτύου Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων "ΚοιΝο" (koino.com.gr).
Υπενθυμίζουμε ότι τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη για αρχάριους (Κ.Κίτσος) και κάθε Τετάρτη για προχωρημένους (Α.Ζέρβας) στην οδό Σάντας 7 στην Καλαμαριά, ώρα 8.30 - 10.30 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα : 6993137277 και  6977345494.


Η 2η συνάντηση (δημόσια διαβούλευση) με θέμα: «Η ενηλικίωση του κινήματος απευθείας διάθεσης – αυτοπροσδιορισμός των αρχών και των στόχων του»


 Η 2η συνάντηση της διαβούλευσης, για τον προσδιορισμό των αρχών και των στόχων του κινήματος απευθείας διάθεσης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στις 11.00 το πρωί, στους «Κοιτώνες» του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. 
Οι αρχές που διατυπώθηκαν και θα συζητηθούν στη 2η συνάντηση είναι:
-Προτεραιότητες στις συνεργασίες του κινήματος (μικρούς παραγωγούς, αυτοαπασχολούμενους, αυτόνομες μικρές μονάδες κ.α.).
     -Αποκλεισμός στις συνεργασίες (πολυεθνικών, μεγάλων παραγωγών κ.α.). 
      -Τοπικότητα-αυτάρκεια.
ü       -Συλλογικό όφελος- αντιμετώπιση πείνας- κοινωνική αλληλεγγύη.
     -Αυτονόμηση από το νομικό πλαίσιο - αυτοθέσμιση του κινήματος - αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.
 Καλούνται όλες οι  ομάδες της πόλης που δραστηριοποιούνται ή θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν, στα πλαίσια του κινήματος απευθείας διάθεσης, ομάδες παραγωγών,  συνεταιρισμοί και παραγωγοί, προκειμένου μέσα από έναν δημόσιο διάλογο και διαβούλευση να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά, οι αρχές και οι στόχοι του κινήματος.
Θυμίζουμε και ενημερώνουμε ότι η πρώτη συνάντηση κατέληξε στη διατύπωση δύο αρχών, τις οποίες οι ομάδες που συμμετείχαν, θα πρέπει να επικυρώσουν μέσα από τις συνελεύσεις τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο  email: agropankalamarias@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6947705491.

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Aποτελέσματα 1ης συνάντησης και δημόσιας διαβούλευσης με θέμα: «Η ενηλικίωση του κινήματος απευθείας διάθεσης – αυτοπροσδιορισμός των αρχών και των στόχων του».

Η 1η συνάντηση της διαβούλευσης που έγινε την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 στην Καλαμαριά, μετά από πρόσκληση του Αγροτικού Παντοπωλείου Καλαμαριάς, έθεσε δύο άξονες συζήτησης:   
τη συνδιαμόρφωση – διατύπωση
A. των αρχών, και
B. των στόχων του κινήματος απευθείας διάθεσης- παράκαμψης μεσαζόντων. 

Η διαδικασία ξεκίνησε με την καταγραφή των αρχών, έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση. Ακολούθησαν τοποθετήσεις  και συζήτηση για κάθε μία από αυτές.

Η πρώτη αυτή διαβούλευση κατέληξε στη διατύπωση δύο αρχών, τις οποίες οι ομάδες που συμμετείχαν, θα πρέπει να επικυρώσουν μέσα από τις συνελεύσεις τους:
·         Το κίνημα διακινεί ποιοτικά - ασφαλή προϊόντα. Αξιοποιούμε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης με προοπτική την αυτοπιστοποίηση με διαδικασίες που θα διαμορφώσει το ίδιο το κίνημα, μέσα και από την άμεση σχέση και συνεργασία με τους παραγωγούς.
·         Δεν αποδεχόμαστε τις τιμές που διαμορφώνονται μέσα από τη στρεβλή λειτουργία της αγοράς. Η τιμή πρέπει να διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει και την αξιοπρεπή διαβίωση των παραγωγών και των εργαζόμενων. Στη διαμόρφωση μίας δίκαιης τιμής μπορεί να συμβάλει η ανάπτυξη του κινήματος συνεργασίας των καταναλωτών και η σχέση του με το αντίστοιχο συνεργατικό κίνημα των παραγωγών.
Οι αρχές που διατυπώθηκαν και θα συζητηθούν στη 2η συνάντηση είναι:
ü  Προτεραιότητες στις συνεργασίες του κινήματος (μικρούς παραγωγούς, αυτοαπασχολούμενους, αυτόνομες μικρές μονάδες κ.α.).
ü  Αποκλεισμός στις συνεργασίες (πολυεθνικών, μεγάλων παραγωγών κ.α.).
ü  Τοπικότητα-αυτάρκεια.
ü  Συλλογικό όφελος- αντιμετώπιση πείνας- κοινωνική αλληλεγγύη.
ü  Αυτονόμηση από το νομικό πλαίσιο - αυτοθέσμιση του κινήματος - αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.
Στην 1η συνάντηση του κινήματος της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν οι παρακάτω ομάδες:
 1. Επιτροπή κατοίκων κέντρου
 2. Επιτροπή πολιτών Θέρμης
 3. Συνέλευση κατοίκων Καλαμαριάς
 4. Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς
 5. Πρωτοβουλία κατοίκων Τούμπας
 6. Συνέλευση γειτονιάς Μαρτίου –Καλλιδοπούλου
 7. ΣΠΑΜΕ
 8. ΠΡΩΣΚΑΛΟ
 9. Κοινωνικός συνεταιρισμός «βιος coop»
 10. Κοινωνικός συνεταιρισμός «ΑΛΛΟΣΤΡΟΠΟΣ»
 11. Συνεταιρισμός «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ»-ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ
 12.  Ομοτράπεζοι

Συμμετείχαν επίσης ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί παραγωγών, η Ένωση νέων αγροτών Θεσσαλονίκης και Πέλλας και πολλοί παραγωγοί.
Στη 2η συνάντηση θα συνεχιστεί η συζήτηση-διαβούλευση για τις αρχές και τους στόχους του κινήματος.
Η ημέρα και ο τόπος της 2ης συνάντησης θα ανακοινωθεί σύντομα. Αρκετές ομάδες οργανώνουν απευθείας διαθέσεις, για το επόμενο διάστημα και οι διοργανωτές περιμένουν ενημέρωση προκειμένου να μη συμπέσει η διαβούλευση με κάποιες από αυτές.

Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του Αγροτικού Παντοπωλείου Καλαμαριάς

Φίλες και φίλοι,
Όπως έχετε ενημερωθεί, το Αγροτικό Παντοπωλείο πήρε την πρωτοβουλία, για τη διενέργεια ημερίδας- διαβούλευσης αυτοπροσδιορισμού των αρχών και των στόχων του κινήματος απευθείας διάθεσης- παράκαμψης μεσαζόντων.

Τα αποτελέσματα της πρώτης συνάντησης θα πρέπει επικυρωθούν από τις συνελεύσεις των κινημάτων για να προχωρήσει η διαβούλευση και σε δεύτερη συνάντηση (Έχει προηγηθεί μήνυμα με τα αποτελέσματα).

Για τον παραπάνω λόγο αλλά και για μία γενικότερη ενημέρωση και συζήτηση για τη λειτουργία του Αγροτικού Παντοπωλείου, η συντονιστική ομάδα καλεί τα μέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, στις 20.30 (αμέσως μετά την παράδοση) στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών Καλαμαριάς , Σάντας 7, Καλαμαριά (επισυνάπτεται χάρτης).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή
Η συντονιστική ομάδα


Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Απευθείας διάθεση προϊόντων, με οργάνωση,συνέπεια και συμμετοχή

Να προγραμματίζεις απευθείας διάθεση 35 διαφορετικών προϊόντων, ίσως πρωτοποριακό στην μέχρι τώρα πορεία του κινήματος, να πρέπει να αντιμετωπίσεις ασυνέπειες της τελευταίας στιγμής (έστω και μίας μόνο), να βρέχει καταρρακτωδώς από το πρωί και στο τέλος να βλέπεις εκατοντάδες Καλαμαριώτες να κατεβαίνουν στην Πλάζ της Αρετσούς για να πάρουν τις παραγγελίες τους, να ενημερωθούν, να γραφτούν μέλη και εθελοντές στο Αγροτικό Παντοπωλείο, κι όλα αυτά συνειδητά, πολιτισμένα  και με μια νέα κουλτούρα καταναλωτή,τότε λες ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε πολύ παραπέρα.Καλό κουράγιο και καλή συνέχεια σε όλους μας.
Μιχάλης ΠαναγιωτίδηςΠέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς για ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μετά την μεγάλη επιτυχία απευθείας διάθεσης προϊόντων από το Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς που έγινε την περασμένη Δευτέρα, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ συνεπείς στην εβδομαδιαία συνάντηση καταναλωτών και παραγωγών στο χώρο της ΠΛΑΖ Αρετσούς από τις 6-8 μ.μ, με:  ΛΑΔΙ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΦΡΟΥΤΑ, ΚΡΑΣΙ, ΜΕΛΙ, ΤΣΑΪ, ΒΟΤΑΝΑ αλλά και ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ.

Για τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ τα προϊόντα θα διατίθενται στις παρακάτω τιμές και συσκευασίες: 

Ημερίδα: Η ενηλικίωση του κινήματος απευθείας διάθεσηςΗμερίδα- Δημόσια διαβούλευση
 με θέμα:  
«Η ενηλικίωση του κινήματος  απευθείας διάθεσης –
αυτοπροσδιορισμός των αρχών και των στόχων του»

Tο Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς, που δρα στα πλαίσια  της απευθείας διάθεσης προϊόντων - παράκαμψης μεσαζόντων, διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«Η ενηλικίωση του κινήματος απευθείας διάθεσης – αυτοπροσδιορισμός των αρχών και των στόχων του».

Στην ημερίδα καλούνται όλες οι  ομάδες της πόλης που δραστηριοποιούνται ή θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν, στα πλαίσια του κινήματος απευθείας διάθεσης, ομάδες παραγωγών,  συνεταιρισμοί και παραγωγοί, προκειμένου μέσα από έναν δημόσιο διάλογο και διαβούλευση να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά, οι αρχές και οι στόχοι του κινήματος.

Οι δράσεις απευθείας διάθεσης, πληθαίνουν στην πόλη μας και ίσως είναι η στιγμή να συναντηθούμε, να συζητήσουμε και να επιχειρήσουμε τον αυτοπροσδιορισμό του κινήματος.
Αν η συνεργασία και ο συντονισμός των ομάδων και των δράσεών τους μπορεί να σημαίνει την ενηλικίωση του κινήματος προς μία ουσιαστική παρέμβαση και αμφισβήτηση της κατεστημένης λειτουργίας της αγοράς, αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν δεν συμφωνήσουμε τις αρχές και τους στόχους του;

Ξεκινώντας από αυτό το ερώτημα το Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς προσκαλεί όλους όσους θέλουν να συμβάλλουν, στην ημερίδα- δημόσια διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  21 Οκτωβρίου 11.00 το πρωί, στο χώρο των «Κοιτώνων» του πρώην στρατοπέδου Κόδρα .

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο email: agropankalamarias@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6947705491 (Vodafone) δηλώνοντας και τον αριθμό συμμετεχόντων από κάθε ομάδα, για τη διευκόλυνση της διοργάνωσης.

Η συντονιστική ομάδα του Αγροτικού Παντοπωλείου Καλαμαριάς  

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Παρουσίαση βιβλίου

Ο Σύλλογος ενεργών πολιτών Καλαμαριάς «διέξοδος»,
παρουσιάζει το βιβλίο:

"Το Λάθος της Ψυχιατρικής"
του Δημήτρη Σκαραγκά

Είναι τα γονίδια που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και την εμφάνιση των ψυχικών διαταραχών; Αν ναι, εφόσον η συμπεριφορά μας είναι προκαθορισμένη από τα γονίδιά μας, μήπως η ανθρώπινη ελεύθερη βούληση αποτελεί μία ψευδαίσθηση ή μιαν ανθρώπινη ναρκισσιστική φαντασίωση. Αν ναι, τότε τι καθορίζει τη συμπεριφορά μας; Ποιο είναι ο ρόλος του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς;
Στο βιβλίο αυτό μεταξύ των άλλων θεμάτων που αφορούν την επιστημολογία των Νευροεπιστημών και της Ψυχιατρικής, δίνεται έμφαση στην κυρίαρχη, στις μέρες μας, ερευνητική κατεύθυνση του ρόλου των γονιδίων στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στις προσπάθειες της επιστήμης της τεχνητής νοημοσύνης να προσομοιώσει υπολογιστικά την εγκεφαλική λειτουργία.   
                                                              Το βιβλίο παρουσιάζουν:
Ζήσης Παπαδημητρίου, Ομότιμος καθηγητής τμ. Νομικής Α.Π.Θ.
Παύλος Νεράντζης, Δημοσιογράφος, διευθυντής ραδιοφωνίας ΕΡΤ3
Δημήτρης Σκαραγκάς, Ψυχίατρος, διευθυντής  Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης.

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου   20.00
Καφέ-Bar  « Ανατολικόν»
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

To δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων «ΚΟΙΝΟ», (http://koino.com.gr/) σε συνεργασία με την Φωτογραφική Ομάδα Καλαμαριάς ‘ΦΩΤΟΔΡΑΣΕΙΣ’, διοργανώνει μαθήματα φωτογραφίας και δημιουργικής έκφρασης.
Τα μαθήματα, που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και θα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, θα είναι μια εισαγωγή στην διαδικασία της δημιουργικής λήψης και της ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας και θα απευθύνονται είτε σε αρχάριους είτε σε προχωρημένους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
Το πρόγραμμα θα λειτουργεί με το σύστημα ανταλλαγής υπηρεσιών και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ :
6977345494  (κ. Κίτσος) – kkitsos@tee.gr
6993137277 (κ. Παναγιωτίδης) - info@koino.com.gr
 Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλαμαριάς (Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 19.00 – 21.00 τηλ. 2310402-851)                    
Πρώτη συνάντηση στα γραφεία της Δημοτικής Κίνησης Καλαμαριάς, Σάντας 7 Καλαμαριά, την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΗ στις 8.30 μ.μ.