Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2007

Κεραίες:συμπεράσματα έκθεσης συνήγορου του πολίτηΗ Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλλε την έκθεση το 2003, έχοντας βέβαια ως νομικό πλαίσιο τον τότε ισχύοντα νόμο. Τα σημαντικά συμπεράσματα όμως στα οποία καταλήγει πιστεύω ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν ξεπερασμένα λόγω της αλλαγής του νόμου.

Νομικό έρεισμα στο οποίο στηρίζονται οι προτάσεις του Συνηγόρου είναι η «αρχή της προφύλαξης». Η αρχή αυτή, η οποία έχει ήδη αναγνωρισθεί στη νομολογία του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μάλιστα ως κανόνας δικαίου με άμεση εφαρμογή, δικαιολογεί τη λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για την υγεία και το περιβάλλον στις περιπτώσεις εκείνες, όπως εν προκειμένω η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπου δεν υπάρχει πλήρης επιστημονική βεβαιότητα ως προς το εύρος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κινδύνων, καθώς και ως προς την ανεκτή ποσότητα έκθεσης και τις αναγκαίες αποστάσεις από τις πηγές ακτινοβολίας.

Η προσέγγιση που υιοθετείται στην ελληνική νομοθεσία για τα αποδεκτά όρια ασφαλείας (ΚΥΑ 53571/3839/2000, ΦΕΚ 1105 Β΄)- στην ίδια ΚΥΑ αναφέρεται και ο νέος νόμος- απηχεί μια μινιμαλιστική εκδοχή του κινδύνου με βάση τις αποδεδειγμένες μόνον επιδράσεις, χωρίς να περιλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες ο κίνδυνος είναι απλώς πιθανολογούμενος, αλλά όχι αποδεδειγμένος (αρχή ελάχιστης προστασίας). Αντίθετα, η προσέγγιση που υιοθετούν οι περισσότεροι ανεξάρτητοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στηρίζεται στην έννοια του πιθανολογούμενου κινδύνου, που επιβάλλει τη λήψη μέτρων για την μείωση της αβεβαιότητας και την αποτροπή ακόμη και των ενδεχόμενων βλαπτικών επιδράσεων (αρχή συνετής αποφυγής).

Σε ανάλογη κατεύθυνση με τους ανεξάρτητους επιστήμονες κινείται και η νομολογία των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων, η οποία αντιμετωπίζει την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ως χαρακτηριστική περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας κατά το άρθρο 57, σε συνδυασμό με τα άρθρα 966 και 967 του Α.Κ. Στις αποφάσεις τους, τα πολιτικά δικαστήρια δέχονται ότι, εφόσον η επιστήμη δεν έχει ακόμη καταλήξει σε ασφαλή και οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την επικινδυνότητα των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, επιβάλλεται η λήψη αυστηρότερων μέτρων για την αποτροπή ζημιογόνων συνεπειών στην υγεία, όπως η τήρηση ορισμένων αποστάσεων από κατοικημένες περιοχές, υιοθετώντας έτσι την αρχή της προφύλαξης, η οποία, εν επιστημονική αμφιβολία, δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά την επιστημονική πλευρά του θέματος ο Συνήγορος συμπεραίνει ότι στις γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων επιστημόνων και ερευνητών, πιθανολογείται η πρόκληση σοβαρών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από την έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ειδικότερα από την έκθεση σε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Όπως προκύπτει από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα θεσμοθετημένα στην Ελλάδα επίπεδα ασφαλούς έκθεσης (όρια επικινδυνότητας) είναι υψηλά, συγκριτικώς προς τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και, ως εκ τούτου, δεκτικά περαιτέρω μείωσης. Παράλληλα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη τοποθέτησης των κεραιών σε επαρκή απόσταση από κατοικημένες περιοχές και ειδικά κτήρια (πχ. σχολεία, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού), ώστε να μειωθούν οι πιθανολογούμενοι κίνδυνοι.

Ως προς τη νομική πλευρά διαπιστώνει:

  • Πλημμελή τήρηση των πολεοδομικών προϋποθέσεων για την τοποθέτηση των κεραιών
  • Ελλιπή συντονισμό και πλημμελή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της διοίκησης, φαινόμενο που επιτείνεται από την πολυπλοκότητα του ισχύοντος νομικού πλαισίου, αλλά και από την ύπαρξη αντιφατικών και αντικρουόμενων διατάξεων
  • Μη συστηματικές διαδικασίες ελέγχου των επιτρεπόμενων ανώτερων ορίων ακτινοβολίας από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς. Οι σχετικοί έλεγχοι, όταν διενεργούνται, γίνονται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από πολίτες, ενώ είναι αμφίβολο αν διενεργούνται περιοδικώς δειγματοληπτικοί έλεγχοι με πρωτοβουλία των αρμοδίων υπηρεσιών. Το ύψος του παραβόλου που καταβάλλουν οι πολίτες για τη διενέργεια ελέγχου φέρεται να είναι υψηλό, γεγονός που αποτρέπει πολλούς πολίτες από την υποβολή σχετικής αιτήσεως.
  • Ελένη Παπαθεοδοσίου

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2007

«Κόβουν» τα τραπεζάκια... έξω

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
«Κόβουν» τα τραπεζάκια... έξω
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
Παράνομες έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις
κατασκευές προστεγασμάτων με τις οποίες επεκτείνουν
τον χώρο των καταστημάτων τους στα πεζοδρόμια οι
ιδιοκτήτες καταστημάτων αναψυχής. Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ,
επικαλούμενο το άρθρο 24 του Συντάγματος για την
προστασία του πολεοδομικού σχεδιασμού στον οποίο
υπάγονται και οι κοινόχρηστοι χώροι, αλλά και τον
Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, έκρινε ότι είναι ρητά
αντίθετη στην πολεοδομική νομοθεσία η κατασκευή
προστεγάσματος με κάθετα στηρίγματα σε πεζόδρομους,
πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους και για τον λόγο
αυτό διατάσσει την άμεση αφαίρεσή τους από όλες τις
καφετέριες, τις ταβέρνες και τα συναφή καταστήματα.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση οι καταστηματάρχες έχουν
δικαίωμα να τοποθετούν τέντες πάνω από τους
κοινόχρηστους χώρους, με οριζόντια στηρίγματα επί των
τοίχων των κτιρίων (όχι κάθετα) που δεν θα προεξέχουν
από τις βεράντες των οικημάτων και δεν θα βγαίνουν
εκτός του περιγράμματος της οικοδομικής γραμμής.

Τα Νέα 8/12/2007

H ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ


H ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΗN ΠΟΛΗ!


Το μεγάλο έργο της υποθαλάσσιας οδικής αρτηρίας θα φέρει σημαντική αλλαγή στο πρόσωπο της πόλης. Η μεγάλη τρύπα στο νερό θα αποτελέσει μια καλή λεία για τα λόμπυ των εργολάβων και τους ντόπιους άρχοντες που χρόνια τώρα υπόσχονται αναβάθμιση της πόλης ενώ την καταστρέφουν. Η υποθαλάσσια θα προσελκύσει περισσότερα αυτοκίνητα, αφού θα ενθαρρύνει τη χρήση τους, ενώ θα μειώσει ακόμη περισσότερο τους πράσινους και ελεύθερους χώρους. Αυτή η πόλη μας πνίγει, μας σκοτώνει από τα καυσαέρια και από την έλλειψη χώρων ελεύθερης συνεύρεσης.

Οι Πειρατές της Παραλιακής είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε για να αντιτεθεί στη κατασκευή της υποθαλάσσιας. Βλέπουμε το ζήτημα της υποθαλάσσιας και της κυκλοφορίας γενικότερα, ως αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών σχέσεων, της ζωής στη πόλη αλλά και του μοντέλου ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού, εν τέλει της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Πιστεύουμε στη δύναμη της αυτοοργάνωσης των ανθρώπων, στο χτίσιμο μιας ισχυρής βάσης που διεκδικεί την πόλη που ζει.

Παρόλη την ευρεία αντίδραση που έχουν συναντήσει, η υποθαλάσσια και το επιτελείο της εγκαταστάθηκαν στο λιμάνι. Το έργο είναι προ των πυλών. Αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί. Ο αγώνας συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση εκκρεμεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρέπει λοιπόν ο λόγος κατά του έργου να απλωθεί όσο γίνεται περισσότερο, και να κινητοποιήσει όσες δυνάμεις μπορεί να βρει. Για το λόγο αυτό ξεκινούμε μια καμπάνια όσο το δυνατόν ευρύτερης ενημέρωσης σε κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε τη κινητοποίηση του κόσμου του πανεπιστημίου απαραίτητη.

Καλούμε λοιπόν σχήματα και φοιτητές, και όποιες - όποιους άλλους ενδιαφέρονται σε μία κοινή συνάντηση, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 20.00 στην αίθουσα 5.42 της πτέρυγας των πολ. μηχανικών με σκοπό τη διοργάνωση από κοινού εκδήλωσης για την υποθαλάσσια στο πανεπιστήμιο. Για το σκοπό αυτό θέτουμε τις δυνάμεις και τη γνώση μας στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται, χωρίς πρόθεση αυτοπροβολής. Ζητούμε από τον κόσμο να οργανωθεί και να αναδείξει ο ίδιος το ζήτημα.

Μετά τη διοργάνωση της εκδήλωσης, προτείνουμε το κάλεσμα συντονιστικής συνέλευσης με ευρύτερες συλλογικότητες της πόλης, για να οργανώσουμε την αντίθεσή μας στην ασφαλτοποίηση της ζωής μας.

http://www.peiratesalonica.gr/

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2007

Mποϋκοτάζ!!!

Εάν η ΔΕΗ απειλεί με μπλακ άουτ εμείς απαντάμε με μποϋκοτάζ!!!

Το Νέο ΙΝΚΑ σε καλεί να αντιδράσεις. Το Σάββατο 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και 12.00 το μεσημέρι, ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ όλοι για 15 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ !!! Διαμαρτυρόμεθα έτσι έμπρακτα για τις νέες εξοντωτικές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!!!!
deh_logo4.jpg
Παρ’ όλη τη λαϊκή κατακραυγή και αγανάκτηση για τις εξοντωτικές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ο πρόεδρος της Τάκης Αθανασόπουλος εμμένει στη θέση του για νέες αυξήσεις εδώ και τώρα στα τιμολόγια ρεύματος 22% κατά μέσον όρο (από 10%- 30%). Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ετοιμάζεται να υποβάλει εισήγηση για αυξήσεις 6%-7% στα οικιακά και 10% στα βιομηχανικά τιμολόγια.
Το ποσοστό των αυξήσεων, όποιο και αν είναι τελικά, θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου, ενώ στην πρότασή της η ΡΑΕ θα εισηγείται και την επιβολή ρήτρας καυσίμου στα τιμολόγια, η οποία θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έχουμε την δύναμη να αντιδράσουμε και να παρέμβουμε δυναμικά προκειμένου να σταματήσουμε αυτού του είδους την αντιλαϊκή πολιτική εις βάρος των φτωχών και μεσαίων εισοδημάτων και φυσικά εις βάρος όλων των Ελλήνων πολιτών.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ετοιμάζεται να υποβάλει εισήγηση για αυξήσεις 6%-7% στα οικιακά και 10% στα βιομηχανικά τιμολόγια και από την άλλη ο κ. Αθανασόπουλος θέτοντας το εκβιαστικό δίλλημα ή αυξήσεις ή μπλακ άουτ, ζητά υπέρογκες αυξήσεις.
Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιδράσουμε και να μην μείνουμε παθητικοί δέκτες της όποιας παράλογης πολιτικής θέλουν να εφαρμόζουν οι εκάστοτε διοικητές.
Εάν αυτοί απειλούν με μπλακ άουτ εμείς απαντάμε με μποϋκοτάζ!
www.newinka.gr

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007

ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ
Στη χώρα αυτή το εν ενεργεία εργατικό δυναμικό βιώνει τα εξής:
  • 600 ευρώ μισθός αν είσαι τυχερός
  • Ένσημα αν θέλουν σε κολλάνε πλέον στον ιδιωτικό τομέα
  • Σύνταξη στα70 (ακόμα και στα 50 να την κάνουνε πως θα βγεις αν δε σε κολλάνε ένσημα;)
  • Είδη πρώτης ανάγκης πανάκριβα και από την πρωτοχρονιά έρχονται νέες ανατιμήσεις
  • Δημόσια υγεία υπάρχει πλέον μόνο στα χαρτιά
Μας μιλάνε σήμερα για το ασφαλιστικό και μας λένε πως αν δεν παρθούν γενναία μέτρα το σύστημα θα καταρρεύσει. Δε μας λένε για το κράτος και τα εκατομμύρια που το ίδιο χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία.
Μήπως τόσα χρόνια επίτηδες απαξίωσαν τα ταμεία οι κυβερνώντες για να φτάσουμε σ αυτό το σημείο;
Και εξάλλου η δική μου γενιά, η γενιά των 30 και κάτω δε γνωρίσαμε ούτε τα λεγόμενα «ρετιρέ», ούτε ζήσαμε σαν «εργατική αριστοκρατία», ούτε βιώσαμε έστω το υποτυπώδες κράτος πρόνοιας, πως λοιπόν οι γόνοι των πλουσίων που βρίσκονται σήμερα στη κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν το θράσος να ζητάνε από εμάς να κάνουμε θυσίες για να σωθεί το ασφαλιστικό;
Αν θέλουν να σώσουν το ασφαλιστικό μπορούσαν και μπορούν να κάνουν το εξής απλό:
να αρχίσουν επιτέλους να κυνηγάνε τους εργοδότες που δε κολλάνε ένσημα στους υπαλλήλους τους (αυτά τα ένσημα είναι διαφυγόντα κέρδη για το ΙΚΑ)
Από την άλλη μεριά πάλι μπορούν να μη κάνουν τίποτα, να ξεπουλήσουν τα πάντα στα αφεντικά αλλά μην έχουν και την απαίτηση πως θα κοιμούνται και ήσυχοι.
Ίσως τελικά μ αυτές τους τις κινήσεις επισπεύδουν την ώρα που θα πάρουν οι καταπιεσμένοι τις τύχες στα χέρια τους.
Όπως λέγανε και στην εξέγερση της Αργεντινής:
«ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ»
Υ.Γ.1 Είναι άραγε τυχαίο που μας βομβαρδίζουνε καθημερινά με τις επιχειρήσεις στα Ζωνιανά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για το ασφαλιστικό;
Υ.Γ.2 Σήμερα στις ειδήσεις ανακοίνωναν οι εργαζόμενοι της Ολυμπιακής αεροπορίας απεργίες μέσα στις γιορτές και η ανεξάρτητη δημοσιογραφία αντί να νοιαστεί για τους μέλλοντες απολυμένους εργαζόμενους ρωτούσε επιτακτικά αν η απεργία τους θα σταθεί εμπόδιο στα ταξίδια που οργανώνουν οι τουρίστες για τα Χριστούγεννα. (στην ουσία λέγανε στον εκπρόσωπο των εργαζομένων πως προκειμένου να περάσουν καλά κάποιοι συμπολίτες μας αυτο- απολυθείτε από μόνοι σας)
Υ.Γ.3 Η ΝΔ από τότε που τη θυμόμαστε μιλάει για συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Αλλά ο υπουργός Μαγγίνας έχωσε την κορούλα με το έτσι θέλω στο δημόσιο( μήπως αντί για συρρίκνωση να χρησιμοποιήσουν την σωστή λέξη, εκδίωξη των μη-ΝΔημοκρατών από το δημόσιο;)
Υ.Γ.4 Σε κάποιο περιοδικό διαβάζαμε για τον Κομαντάντε Μάρκος , των Ζαπατίστας και την κάθοδο του κινήματος του στις εκλογές. Στην ανάλυση που γινότανε ο αρθρογράφος χαρακτηριστικά έλεγε πως στην εποχή μας η άσκηση της εξουσίας είναι για την δεξιά και η αντιπολίτευση για την αριστερά, εκφράζοντας φόβο πως αν οι Ζαπατίστας γίνουνε κυβέρνηση δε θα μπορέσουν παρά να υποταχθούν στους κανόνες της παγκόσμιας δεξιάς που κυβερνάει. Και αναρωτιέται κανείς ποια άσκηση εξουσίας επιτελεί η δεξιά; Κλασσικό παράδειγμα ο Σαρκοζί της Γαλλίας. Σε ανύποπτο χρόνο δήλωσε πως θέλει ισχυρό κράτος για την Γαλλία αλλά επιθυμεί την συρρίκνωση αυτού σε άλλες περιοχές του πλανήτη (π.χ. Ελλάδα) με σκοπό της εξαγορά του από Γαλλικές εταιρείες. Και αν δε φτάνει το παράδειγμα Σαρκοζί τότε δείτε τις Η.Π.Α., αυτοί κηρύσσουν την εξάπλωση των ιδιωτικοποιήσεων παγκοσμίως εκτός από την ίδια τους την χώρα.
Ο νεοφιλελευθερισμός δηλαδή βασίζεται στην πανάρχαια συνταγή του εμπορίου. Την κουτοπονηριά. Και στην εποχή μας αν και καταργήθηκαν οι αποικίες παρ όλα αυτά η Μητρόπολη διατάζει (ΗΠΑ, ΓΑΛΛΙΑ, Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) και οι ιθαγενείς εκτελούν(ΕΛΛΑΔΑ).
Υ.Γ.5 Και φυσικά από την άλλη πλευρά υπάρχει η εξωκοινοβουλευτική αριστερά που συνεχίζει να μιλάει με τον γνωστό μαρξιστικό ξύλινο λόγο της αποτρέποντας στην ουσία τους καταπιεσμένους από την γρήγορη συνειδητοποίηση τους για τους εξής λόγους:
Α)Γιατί πάντα προσβλέπει σε αύξηση των ποσοστών της
Β)Σχεδόν πάντα έχει την λογική του εισοδισμού στα κινήματα και όχι της ριζοσπαστικής αλλαγής της κοινωνίας μας
Γ)Γιατί βασίζει την σκέψη της στα γραπτά του Μάρξ, ο οποίος ασχέτως αν ήταν καλός ή κακός για την εποχή του, έζησε και έγραψε για την εποχή του,2 αιώνες πριν. Πως μπορεί κάποιος λοιπόν να μιλάει για την επικαιρότητα μιας κοσμοθεωρίας που σαν βάση της έπαιρνε το υπάρχον πριν από δυο αιώνες- που στην τελική καμιά ομοιότητα δεν έχει με το σήμερα ο 19ος αιώνας. (π.χ. εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν μετανάστες, τα κινήματα μιλούσαν για ψήφο των γυναικών κτλ).
Αντίθετα ο καπιταλισμός σε τίποτα δε θυμίζει ούτε στην θεωρία, ούτε στην πράξη , ούτε στην φρασεολογία τον καπιταλισμό του 19ου αιώνα, γιατί είχε την ευκαιρία να αναπροσαρμοστεί σε σχέση με την εποχή του.
Αυτό που χρειαζόμαστε και εμείς στην εποχή μας είναι η αναπροσαρμογή και η απαγκίστρωση επιτέλους από την κηδεμόνευση των κινημάτων μας από κομματικές και λοιπές εξουσίες. Χρειαζόμαστε ένα κίνημα συγκροτημένο σε οριζόντια βάση δίχως φωστήρες και προβατάκια. Ένα κίνημα με προτάσεις και προτάγματα και όχι άναρθρες αρνήσεις συνθηματικού χαρακτήρα.