Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Ομόφωνο ψήφισμα του δήμου Καλαμαριάς για τα αρχαία στην Εγνατία-Βενιζέλου

Τα εργολαβικά συμφέροντα και η διαπλοκή αναβάλλουν την ολοκλήρωση του μετρό,το 2021-22 τώρα γίνεται 2025 και βλέπουμε.Ως απάντηση στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ.Ζέρβα η Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς το 2013,( μετά από πρόταση Κίνησης Πολιτών). Ελπίζουμε να την επικαιροποιήσει σήμερα και το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο :
https://dimotikikinisi.blogspot.com/2013/03/blog-post_5103.html

Ομόφωνο ψήφισμα του δήμου Καλαμαριάς για τα αρχαία στην Εγνατία-Βενιζέλου

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης


Θα συγκληθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμαριάς εν όψει Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2020 ;

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποδίδονται δύο επιπλέον σημαντικές αρμοδιότητες:
1. η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τη αναγκαιότητα διεξαγωγής δημοτικού δημοψηφίσματος και
2. η διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4555/18)Δύο νέες διατάξεις προστέθηκαν με τον νόμο του 2018


Θυμίζουμε ότι,
σύμφωνα με τον Καλλικράτη και τον Κλεισθένη:
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). (παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ


(ένα κείμενο πριν 3 χρόνια,σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι)
Posted on 29/09/2016

Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια δύσκολη χρονιά. Για τους μαθητές τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Αλλά περισσότερο η ευθύνη βαραίνει τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να υπηρετήσουν όχι μόνο τη γνώση αλλά και τη διαπαιδαγώγηση.
Οι καιροί είναι δύσκολοι και η παιδεία μας πρέπει να αποκτήσει στόχους και να μη λειτουργεί με παρωχημένες νοοτροπίες και άκαιρα μοντέλα.
Η γενιά που βρίσκεται σήμερα στα σχολεία, ας αναρωτηθούμε όλοι τι μέλλον έχει; Να μεταναστεύσει; 500.000 νέοι μας βρίσκονται ήδη εκτός χώρας. Η πολιτεία έχει τεράστια ευθύνη να σταματήσει αυτή την εθνική αιμορραγία. Να σταματήσουμε να επενδύουμε και ως χώρα και ως οικογένειες για φθηνούς και ανέξοδους νέους μετανάστες.
Μέσα στα μεγάλα δομικά προβλήματα της χώρας, η παιδεία αποτελεί το πιο κρίσιμο. Αν δεν στηριχθούμε σε αυτή τη γενιά που σήμερα βρίσκεται στα θρανία δεν ξέρω που αλλού μπορούμε. Ως εκ τούτου χρειαζόμαστε επιτέλους μια εθνική πολιτική για την παιδεία που οι πολιτικές ηγεσίες ποτέ δεν τόλμησαν να σχεδιάσουν.
Βέβαια δεν είναι εύκολο γιατί πρέπει να αποτινάξουμε τα δεσμά των εξαρτήσεών μας και την ανάδειξη προσωπικών και συλλογικών αξιών.
Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούμε να εμπνεύσουμε ξανά τη νέα γενιά, να τη στηρίξουμε και να ελπίσουμε στην αναγέννηση που χρειάζεται ο τόπος μας.
Καλό κουράγιο λοιπόν σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους, και για αυτή τη νέα σχολική χρονιά, με την ευχή να μην πάνε χαμένοι οι κόποι και οι θυσίες μας.
Για την ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Πλήρης Οδηγός για την λειτουργία των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εγκύκλιος του Υπουργείου για την ορκωμοσία
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
Λειτουργία παρατάξεων και ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι
Τι λέει ο νέος νόμος για τους αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητές τους
Πως θα εκλεγούν οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου την επόμενη Κυριακή
Πως θα εκλεγούν τα προεδρεία των Δημοτικών Συμβουλίων την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου
Πως θα λειτουργήσουν τα συμβούλια των Κοινοτήτων
Πως καταρτίζονται οι Προϋπολογισμοί των Δήμων και των Κοινοτήτων
Συζήτηση και ψήφιση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος
Βασικά νομοθετικά κείμενα που πρέπει συνεχώς να συμβουλεύεται ένας δημοτικός σύμβουλος.
Αρμοδιότητες των δήμων Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 75
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι ΝΟΜΟΣ 4555/2018 
Αναμόρφωση Κλεισθένη ΝΟΜΟΣ 4623/2019