Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Ανυπεράσπιστος και ο πολιτισμός;

Τα αδιέξοδα που δημιούργησε και δημιουργεί η οικονομική κρίση, μοιραία θα αναδείξουν τις συσσωρευμένες παθογένειες και αγκυλώσεις των πολιτικών επιλογών και της λειτουργίας των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Παθογένειες που ξεκινούν από τις κεντρικές δομές των Δήμων για να απλωθούν φυσικά και στους επιμέρους και περιφερειακούς θεσμούς που λειτουργούν υπό την αιγίδα τους.
Ένας τέτοιος οργανισμός και ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμαριάς (ΠΟΔΚ). Μία ιδιαίτερα συγκεντρωτική δομή που τον τελευταίο χρόνο διευρύνθηκε καθώς εντάχθηκε σε αυτόν και το ωδείο με τα τμήματα καλλιτεχνικής παιδείας. Η διεύρυνση δε αυτή έκανε πιο εμφανή τα σημάδια μίας δυσλειτουργίας οφειλόμενης σε έλλειψη σχεδιασμού, συντονισμού και τελικά συνολικού οράματος.