Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ και ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ με ΚΟΙΝΟΣτα πλαίσια του Δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων Θεσσαλονίκης Κοι.Νο ξεκινούν τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, ξένων γλωσσών κ.α.
Η συμμετοχή στα τμήματα εξασφαλίζεται με ανταλλαγή, χωρίς χρήματα, αλλά με τη βοήθεια ενός εναλλακτικού-κοινωνικού νομίσματος, του ΚοιΝο.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη λειτουργία του δικτύου και των μαθημάτων είτε από το site: www.koino.com.gr. είτε τηλεφωνικά από μέλος της συντονιστικής ομάδας του Κοι.Νο: 6947705491

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Μαθήματα με Κοι.Νο

 Η συντονιστική ομάδα ξεκινά προσπάθεια λειτουργίας τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και καλεί τα μέλη του ΚΟΙΝΟ που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους για τη λειτουργία αυτών των τμημάτων.
Καθηγητές φιλολογικών, μαθηματικών, φυσικής, ξένων γλωσσών κλπ. μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα πλαίσια του ΚΟΙΝΟ και σε χώρους που μπορεί να εξασφαλίσει η συντονιστική ομάδα.
Η λειτουργία των τμημάτων θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη και γι’ αυτό οι δηλώσεις διαθεσιμότητας πρέπει να γίνουν άμεσα, μέχρι την Πέμπτη 29 Αυγούστου.
Επικοινωνήστε είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email του ΚΟΙΝΟ info@koino.com.gr
είτε τηλεφωνικά με το μέλος της συντονιστικής Ελένη Παπαθεοδοσίου τηλ. 6947705491.