Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

Απαγόρευση λειτουργίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Θετικά αποφάνθηκε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου στο αίτημα απαγόρευσης της λειτουργίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας, που υπέβαλαν οι ενάγοντες, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, Δ. Φιλιππάκη, Μ. Φλουράκη, Μ. Σφακιανάκη και Ε. Γκρεμούτη. (Απόφαση 109/2009). Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα, κατ' επίκληση και εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης. Σύμφωνα δε με την πάγια Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ενδεχόμενη βλάβη της υγείας στο μέλλον, που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με ένα πραγματικό γεγονός, δημιουργεί υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.
βλ.http://www.ecothesis.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: