Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Η 2η συνάντηση (δημόσια διαβούλευση) με θέμα: «Η ενηλικίωση του κινήματος απευθείας διάθεσης – αυτοπροσδιορισμός των αρχών και των στόχων του»


 Η 2η συνάντηση της διαβούλευσης, για τον προσδιορισμό των αρχών και των στόχων του κινήματος απευθείας διάθεσης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στις 11.00 το πρωί, στους «Κοιτώνες» του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. 
Οι αρχές που διατυπώθηκαν και θα συζητηθούν στη 2η συνάντηση είναι:
-Προτεραιότητες στις συνεργασίες του κινήματος (μικρούς παραγωγούς, αυτοαπασχολούμενους, αυτόνομες μικρές μονάδες κ.α.).
     -Αποκλεισμός στις συνεργασίες (πολυεθνικών, μεγάλων παραγωγών κ.α.). 
      -Τοπικότητα-αυτάρκεια.
ü       -Συλλογικό όφελος- αντιμετώπιση πείνας- κοινωνική αλληλεγγύη.
     -Αυτονόμηση από το νομικό πλαίσιο - αυτοθέσμιση του κινήματος - αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.
 Καλούνται όλες οι  ομάδες της πόλης που δραστηριοποιούνται ή θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν, στα πλαίσια του κινήματος απευθείας διάθεσης, ομάδες παραγωγών,  συνεταιρισμοί και παραγωγοί, προκειμένου μέσα από έναν δημόσιο διάλογο και διαβούλευση να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά, οι αρχές και οι στόχοι του κινήματος.
Θυμίζουμε και ενημερώνουμε ότι η πρώτη συνάντηση κατέληξε στη διατύπωση δύο αρχών, τις οποίες οι ομάδες που συμμετείχαν, θα πρέπει να επικυρώσουν μέσα από τις συνελεύσεις τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο  email: agropankalamarias@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6947705491.

Δεν υπάρχουν σχόλια: