Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Έκδοση Ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς για την μεταλλευτική δραστηριότητα στη Β.Χαλκιδική


Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Καλαμαριάς,στις 10-12-2012,εδώ,να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς το θέμα της εξόρυξης χρυσού στην Χαλκιδική και των επιπτώσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν δικαιώθηκε μόνο από το καταδικαστικό για την εξόρυξη ψήφισμα-απόφαση, του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και από τη μεγάλη έκταση που δόθηκε στο θέμα με την συμμετοχή του συνόλου σχεδόν του επιστημονικών φορέων της πόλης,της παρουσίας εκπροσώπων δυο μεγάλων δήμων της Χαλκιδικής και της πλήρους ενημέρωσης από όλες τις πλευρές.
Γι αυτόν το λόγο το σημερινό ψήφισμα δεν είναι ένα τυπικό ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα του λαού της Χαλκιδικής,αλλά μια υπεύθυνη και σαφής δήλωση της πόλης και των πολιτών της Καλαμαριάς,ότι ο αγώνας, απέναντι στον εξανδραποδισμό της χώρας και την καταστροφή του περιβάλλοντος, είναι κοινός.
Μιχάλης Παναγιωτίδης
Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμαριάς
Κίνηση Πολιτών Καλαμαριάς
Καλαμαριά,4-1-2013
  
ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Β.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΕΡ-824


Σε μία εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης, η οικονομική ανάπτυξη που στηρίζεται στην αξιοποίηση των φυσικών αποθεμάτων ασφαλώς και είναι, για ένα κράτος που βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας, θέμα ύψιστης προτεραιότητας.

Όμως η όποια αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, πρέπει να προϋποθέτει τις εξής βασικές αρχές:

α. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι λαϊκή περιουσία.

β. Οι περιβαλλοντικοί όροι,δεσμεύσεις και οι επιπτώσεις στην υγεία δεν μπορεί να περιορίζονται στις ελάχιστες δυνατές απώλειες για τους πολίτες, αλλά τα μέτρα προστασίας και πρόληψης πρέπει να είναι απόλυτα και ο έλεγχος της τήρησής τους να γίνεται από κρατικούς,επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

γ.  Να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες των κατοίκων.

δ. Η προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και η αειφορία είναι αδιαπραγμάτευτα κριτήρια.

Επειδή, στην μεταλλευτική δραστηριότητα της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στη Βόρεια Χαλκιδική,

Α. H αποκιοκρατικού τύπου σύμβαση παραχώρησης στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ» των Μεταλλείων Κασσάνδρας αποτελεί μέγιστο οικονομικό σκάνδαλο.

Το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο παραδίδει τον ορυκτό πλούτο της περιοχής στο μεγάλο κεφάλαιο και δεν αποφέρει παρά υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων, ώστε να θησαυρίζουν μονοπωλιακοί όμιλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε βάρος του Ελληνικού κράτους,

Β. Η ΜΠΕ δεν απαντά  στις εκτιμήσεις και τις εύλογες ανησυχίες για δυσμενείς επιπτώσεις, όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης (τοξική σκόνη, ρύπανση της ατμόσφαιρας),

Γ. Η σχεδιαζόμενη μεγάλης κλίμακας επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Β.Α.   Χαλκιδική υπερβαίνει κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της πε-ριοχής. Μελέτες και πορίσματα ανεξάρτητων επιστημονικών φορέων, καταδεικνύουν την τεράστια και μη αναστρέψιμη βλάβη στο περιβάλλον, στην υγεία και στις ανταγωνιστικές με τη μεταλλευτική δραστηριότητα οικονομικές δραστηριότητες (καλλιέργειες, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία, τουρισμός),

Δ.  Tο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας δεν είναι αειφόρο, αφού θα αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, η οποία διαθέτει πλούσιο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αξιόλογο ιστορικό και πολιτισμικό τοπίο (αρχαιολογικοί χώροι,  γενέτειρα του Αριστοτέλη,Άγ.Όρος) και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του αγροτικού και του τουριστικού τομέα,

Για όλους τους παραπάνω λόγους το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς είναι αντίθετο στην συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στη Βόρεια Χαλκιδική και εκφράζει την άποψη ότι η κάθε μορφής οικονομική σύμβαση και Μ.Π.Ε, για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, οφείλει να εξετάζεται με βάση τη βούληση και το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Το ψήφισμα αυτό ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 572/2012 πλειοψηφική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2012.

1 σχόλιο:

viosakis είπε...

Χρόνια Καλά σε όλους.
Το δύο/ δεκατρία κάνει ποδαρικό με αγώνες,αλλά και ψηφίσματα από μεγάλους Δήμους της περιοχής για να δικαιώσει τα απαιτηματα της Κοινωνίας των Πολιτών.
Συγχαρητήρια σε όλους που εργάζονται σ'αυτούς τους στόχους.
Αφού επιμένουμε, για μένα είναι αυτονόητο,θα κερδίσουμε.
Θα κερδίσει το μέλλον.