Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Ομόφωνο ψήφισμα του δήμου Καλαμαριάς για τα αρχαία στην Εγνατία-ΒενιζέλουΆρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπου Ξανθόπουλου.
Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 4/3/2013 έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλή της παράταξης «Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλαμαριάς» κ. Μ. Παναγιωτίδη, το οποίο έχει ως εξής:


"Οι ανασκαφές στον υπό κατασκευή σταθμό του ΜΕΤΡΟ στη συμβολή
των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, έφεραν στο Φως σημαντικά
κατάλοιπα του παρελθόντος της Θεσσαλονίκης (4ος - 9ος αι. µ.Χ). Η
λεωφόρος, που ήδη από τον 4ο αιώνα μ.Χ. διέσχιζε το κέντρο της πόλης
από τα ανατολικά προς τα δυτικά, αποκαλύφθηκε σε μήκος 75 μέτρων,
στρωμένη µε μεγάλες πλάκες μαρμάρου. Τα πλακοστρωμένα
πεζοδρόμια της καλύπτονταν από στοές στηριγμένες σε μαρμάρινους
κίονες. Στο σημείο που ο δρόμος διασταυρωνόταν µε µια δεύτερη
οδική αρτηρία που είχε κατεύθυνση βορρά-νότου βρέθηκαν τα τμήματα
ενός μνημειακού τετράπυλου. Αριστερά και δεξιά του δρόμου σώθηκαν
τμήματα δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. Πρόκειται για το πιο
σημαντικό εμπορικό σταυροδρόμι της βυζαντινής πόλης και μάλιστα
στο ίδιο ακριβώς σημείο µε το σημερινό σημείο διασταύρωσης των
οδών Εγνατίας και Βενιζέλου.
Το εύρημα αυτό µας καθιστά ιδιαίτερα τυχερούς µια που ελάχιστες
πόλεις στον κόσμο μπορούν να επιδείξουν µία αδιάλειπτη ιστορία 23
αιώνων. Δυστυχώς για τους υπευθύνους του της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και της
εταιρείας που ανέλαβε το ΜΕΤΡΟ, αυτό που σε οποιοδήποτε άλλο
μέρος του κόσμου θα θεωρούνταν ως ευτυχής συγκυρία,
αντιμετωπίζεται ως µία ατυχής στιγμή. Έτσι όσα διατηρήθηκαν επί 16
αιώνες μέσα σε µια υπομονετική σιωπή, η ανυπομονησία του κέρδους
θέλει να τα ξηλώσει και να τα μεταφέρει στο στρατόπεδο του Παύλου
Μελά, στερώντας για πάντα από τους κατοίκους της πόλης τη
δυνατότητα να συγχρωτιστούν µε το παρελθόν, να το αισθανθούν ως
μέρος του βιωμένου χώρου και χρόνου.
Η πολιτεία αποφάσισε πως η κατασκευή ενός σταθμού του ΜΕΤΡΟ
είναι σημαντικότερη από τη διαφύλαξη της μνήμης αυτής της πόλης.
Εμείς, ως εκπρόσωποι των κατοίκων της Καλαμαριάς, διεκδικούμε την
παραμονή των αρχαίων στη θέση τους και την εύρεση μιας τεχνικής
λύσης εάν υπάρχει, για τη συνύπαρξή τους µε τον σταθμό του ΜΕΤΡΟ."
Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη:
1.Το από 4/3/2013 έγγραφο
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
       
 Την έκδοση ψηφίσματος για την διάσωση και παραμονή των βυζαντινών
αρχαίων στην Εγνατία-Βενιζέλου, σύμφωνα με το οποίο διεκδικείται
η
παρα
μονή των αρχαίων στη θέση τους και η εύρεση μιας τεχνικής
λύσης εάν υπάρχει για τη συνύπαρξή τους µε τον σταθ
μό του ΜΕΤΡΟ.
  
Από το πρακτικό της 05/04.03.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.                                                       
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  131/2013
Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής :
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
             Πιστό Απόσπασμα
          Καλαμαριά 05/03/2013                                        
      Η ΕΙΔΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΤΣΑΟΥΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: