Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου Καλαμαριάς κατά του κλεισίματος της ΕΡΤ"Με την ΠΝΠ, η τρικομματική Κυβέρνηση κατάργησε πραξικοπηματικά και με τρόπο που θυμίζει άλλες εποχές, πριν από δυο ημέρες τη λειτουργία των δημοσίων μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
Η ΕΡΤ δεν είναι μια οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, είναι κοινωνικό αγαθό και ανήκει στο λαό. Καταγγέλλουμε το  κλείσιμο των δημόσιων οργανισμών και φορέων. Αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης και αντεργατικής απόφασης θα είναι η απόλυση χιλιάδων εργαζομένων.
Σήμερα είναι η ΕΡΤ, αύριο μπορεί να πάρουν σειρά τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της Αυτοδιοίκησης. Είμαστε αντίθετοι με το κλείσιμο Πολιτιστικών Οργανισμών, Κ.Α.Π.Η., Παιδικών Σταθμών και άλλων κοινωνικών δομών των Δήμων με ΠΝΠ.
Εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, ζητάμε:
1) Ακύρωση του κλεισίματος και επαναλειτουργία του οργανισμού άμεσα
2) Κατάργηση των ΠΝΠ που κλείνουν τους δημόσιους οργανισμούς και οδηγούν στην ανεργία χιλιάδες εργαζομένους."

Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη:
1.    Την εισήγηση της επιτροπής ψηφισμάτων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

       Την έκδοση ψηφίσματος σύμφωνα με το οποίο ζητάει την:
1) Ακύρωση του κλεισίματος και επαναλειτουργία του οργανισμού άμεσα
2) Κατάργηση των ΠΝΠ που κλείνουν τους δημόσιους οργανισμούς και οδηγούν στην ανεργία χιλιάδες εργαζομένους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 307/2013
Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής :
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
             Πιστό Απόσπασμα
          Καλαμαριά 14/06/2013                                        
       Η ΕΙΔΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     
       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΤΣΑΟΥΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: