Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση ψηφίσματος στήριξης στους εργατοϋπαλλήλους της ΒΙΟμηχανικής ΜΕταλλευτικής (BIO.ME)

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 15/26.08.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
Αριθμ. Απόφασης 403/2013

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έκδοση ψηφίσματος στήριξης στους εργατοϋπαλλήλους της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής.
Καλαμαριά, 26.08.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπου Ξανθόπουλου.
Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και δεν παρέστη στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το έκτακτο θέμα κάλεσε κατ’ αρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010 αν θα συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον λόγω των εξελίξεων στα εργασιακά.
Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγοντος, λόγω των ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλή της παράταξης της μειοψηφίας «Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλαμαριάς» κ. Μ. Παναγιωτίδη, ο οποίος διάβασε το παρακάτω ψήφισμα των εργατοϋπαλλήλων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής :
"Στην 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, στις 26-8-2013, ενημερωθήκαμε μέσω της επιστολής σας, για την προσπάθειά σας να λειτουργήσετε ως εργαζόμενοι το εγκαταλειμμένο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ.
Είναι γνωστό ότι στην περιφέρεια του δήμου μας, τα τελευταία χρόνια, χάθηκαν εκατοντάδες θέσεις εργασίας με το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων όπως η ΦΙΛΚΕΡΑΜ, η ΒΙΑΜΥΛ, η ΣΗΜΕΝΣ κ.ά, με αντίκτυπο και στην πόλη της Καλαμαριάς.
Παρακολουθούμε τον αγώνα επιβίωσης που δίνετε, παρ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το πρώτο πανελλαδικά αυτοδιαχειριστικό εγχείρημά σας και δηλώνουμε τη στήριξή μας στην προσπάθειά σας καθώς και την πρόθεσή μας, μέσα από μια συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μαζί σας, να φανούμε αρωγοί με τις δυνατότητες που έχουμε ως αυτοδιοίκηση, όπου μπορούμε."


Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.
Υπέρ αυτού ψήφισαν 26 Δ.Σ. και κατά ψήφισαν 2 Δ.Σ.
Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Καλαμαριάς» κ. κ. . Αντωνάκης και Ι. Παυλίδης καταψήφισαν το θέμα δηλώνοντας τα ακόλουθα:
«Στηρίζουμε τις προσπάθειες σας για επαναλειτουργία της επιχείρησης, εφιστώντας όμως τη προσοχή σας στο ότι στο υπάρχον σύστημα δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να λειτουργήσουν μόνοι τους τις επιχειρήσεις όπως άλλωστε το έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία στη χώρα μας.
Θεωρώντας ότι η αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι αλληλένδετη με την ενιαία, κοινή δράση και συμμαχία της εργατικής τάξης με όλα τα λαϊκά στρώματα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – πλουτοκρατίας, θα στηρίξουμε σε αυτή την κατεύθυνση κάθε ενέργεια και πρωτοβουλία σας.»

Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη:
1. Το με ημερομηνία 17/07/2013 έγγραφο εργατοϋπαλλήλων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Μ Ε  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(με 26 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά)
Την έκδοση του ανωτέρω ψηφίσματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 403/2013
Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Πιστό Απόσπασμα
Καλαμαριά 27/08/2013
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΟΥΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ


Στην 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, στις 26-8-2013, ενημερωθήκαμε μέσω της επιστολής σας, για την προσπάθειά σας να λειτουργήσετε ως εργαζόμενοι το εγκαταλειμμένο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ.
Είναι γνωστό ότι στην περιφέρεια του δήμου μας, τα τελευταία χρόνια, χάθηκαν εκατοντάδες θέσεις εργασίας με το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων όπως η ΦΙΛΚΕΡΑΜ, η ΒΙΑΜΥΛ, η ΣΗΜΕΝΣ κ.ά, με αντίκτυπο και στην πόλη της Καλαμαριάς.
Παρακολουθούμε τον αγώνα επιβίωσης που δίνετε, παρ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το πρώτο πανελλαδικά αυτοδιαχειριστικό εγχείρημά σας και δηλώνουμε τη στήριξή μας στην προσπάθειά σας καθώς και την πρόθεσή μας, μέσα από μια συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μαζί σας, να φανούμε αρωγοί με τις δυνατότητες που έχουμε ως αυτοδιοίκηση, όπου μπορούμε.Δεν υπάρχουν σχόλια: