Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, 106 για το δήμο Καλαμαριάς

Στις 13-11-2013 εκδόθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).


Η δεύτερη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Για τον Δήμο Καλαμαριάς ο αριθμός θέσεων ειδικότητας είναι για 106 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων:

·         ΠΕ διοικητικού (5), κοινωνιολόγων (6), οικονομικού (7), ψυχολόγων (10).

·         ΤΕ διοικητικού (5), οικονομικού (5), φυσιοθεραπευτών (3), κοινωνικών λειτουργών (8), νοσηλευτών (8).

·         ΔΕ φυσιοθεραπευτών (3), βοηθοί βρεφοκόμοι (20), διοικητικού (26).

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 13-11-2013 και λήγει στις 20-11-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: