Πέμπτη, 24 Μαΐου 2007

Περιβάλλον - Κυκλοφοριακό - Υποδομές

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στην Καλαμαριά – την Καλή Μεριά της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης - έχουμε την τύχη να διαθέτουμε χώρους που ο ρόλος τους ξεπερνά τα όρια του Δήμου μας και αποκτά σημασία για ολόκληρο τον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Η σημερινή και για πολλά χρόνια δημοτική αρχή όμως, χειρίστηκε την αξιοποίησή τους με ατολμία, έλλειψη γνώσης, φαντασίας και συνολικού σχεδιασμού.

Για την Κίνησή μας, οι χώροι αυτοί αποτελούν μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία της πόλης μας, να αναστρέψουμε τη συνεχιζόμενη υποβάθμισή της και να της δώσουμε μια ανάσα ζωής. Και η μέχρι τώρα πορεία και δράση μας είτε ατομικά είτε μέσα από τους τοπικούς συλλόγους και φορείς που δραστηριοποιούμαστε απέδειξε ότι διαθέτουμε όραμα, ευαισθησία, γνώση και αίσθημα ευθύνης με βάση τα οποία προτείνουμε:

Για την παραλιακή ζώνη

Την παραχώρηση της ιδιοκτησίας των χώρων της Ε.Τ.Α στο Δήμο Καλαμαριάς με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και την καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κατά μήκος της παραλίας με σκοπό την εύρεση νομικών λύσεων.

Το χαρακτηρισμό της παραλιακής έκτασης ως χώρου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με απόφαση του Υ.Μ.Α.Θ ώστε να αποτραπούν οι πολεοδομικές παρεμβάσεις που θα αλλοιώσουν το χαρακτήρα της.

Την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης με τρόπο που θα διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της και την ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων σε αυτήν.

Την ενοποίηση του μετώπου της παραλίας με ήπιες παρεμβάσεις, την άμεση απομάκρυνση των αυθαίρετων και παράνομων παραπηγμάτων και περιφράξεων που εμποδίζουν την διέλευση των κατοίκων.

Τον καθαρισμό της ακτής και τη δημιουργία χώρου αστικού πρασίνου με δίκτυα διαδρομών περιπάτου και άθλησης σε όλο το μήκος της παραλίας.

Την αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιρίων, την ανάδειξή τους σε χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την απόδοσή τους σε τοπικούς συλλόγους και στους νέους της Καλαμαριάς.

Την ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της περιοχής που είναι συνδεδεμένη με μνήμες της προσφυγιάς (απολυμαντήρια, ναυπηγείο, αποβάθρες, λέσχη ναυτοπροσκόπων, καταφύγιο ψαράδων).

Την ενδυνάμωση της διαδημοτικής συνεργασίας για την αποτροπή της επέκτασης του αεροδρομίου που θα επιβαρύνει περιβαλλοντικά τον Θερμαϊκό και την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.

Για το πρώην στρατόπεδο ΚΟΔΡΑ

Την κατάργηση των παράνομων χρήσεων και την επαναφορά του χώρου στην αρχική του μορφή (640 κομμένα δένδρα πριν 5 χρόνια).

Τον αποκλεισμό οποιουδήποτε είδους δόμησης και τη μετατροπή του χώρου σε υπερτοπικό πάρκο πρασίνου και πολιτισμού με προβολή του ιστορικού του χαρακτήρα και την ανάδειξη του αρχαίου οικισμού της Θέρμης.

Την αναπαλαίωση των χαρακτηρισμένων ως ιστορικών στρατιωτικών οικημάτων και την αξιοποίησή τους για ήπιες πολιτιστικές χρήσεις και τη δημιουργική απασχόληση των κατοίκων.

Τη διατήρηση κυκλοφορίας των οχημάτων εκτός των ορίων του στρατοπέδου, τον καθαρισμό και καλλωπισμό του χώρου με οριοθέτηση διαδρόμων περιπάτου, ποδηλάτου και άθλησης με ήπιες παρεμβάσεις.

Τη δημιουργία χώρου περιβαλλοντικής απασχόλησης και εκπαίδευσης των παιδιών.

Την ενοποίηση του χώρου με την παραλία.

Τον έλεγχο της νομιμότητας των φερόμενων ιδιοκτησιών και την αποζημίωση των εχόντων νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας ή την ανταλλαγή με άλλες εκτάσεις.

Την κατάρτιση Προγραμματικών Συμβάσεων με το ΥΠΠΟ για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων στο χώρο του στρατοπέδου.


Για τους ελεύθερους αδόμητους χώρους και το περιβάλλον.

Την άμεση απόδοση σε δημόσια χρήση όλων των ελεύθερων χώρων που έχουν απομείνει στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου μας με σκοπό την δημιουργία ενός δικτύου χώρων πρασίνου με διάσπαρτες πολιτιστικές χρήσεις.

Τη δημιουργία νέων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων προκειμένου να αναπνεύσει το ιστορικό κέντρο και η ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, με την απαλλοτρίωση οικοπέδων και την κατεδάφιση άμορφων κατεστραμμένων ή παλιών κτιρίων.

Την ανάπλαση των πάρκων με ήπιες παρεμβάσεις και φυσικά υλικά, τον ηλεκτροφωτισμό τους και τη δημιουργία αναψυκτηρίων που θα αποδοθούν σε μικρές επιχειρήσεις νέων ανέργων του Δήμου μας.

Τη συντήρηση και διαφύλαξη ακινήτων με ιστορική ή παραδοσιακή αξία στη μνήμη των Καλαμαριωτών.

Τη σταδιακή αντικατάσταση των τροχοφόρων του Δήμου με οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τη χρήση τεχνολογιών εναλλακτικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.

Τον άμεσο επανασχεδιασμό του προγράμματος ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης όλων των υλικών.

Τον σχεδιασμό προγράμματος εκτεταμένης ενημέρωσης των πολιτών και την παροχή κινήτρων για συμμετοχή στο δημοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Τη δημιουργία δικτύου αντιπυρικής προστασίας με την εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών.

Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας με αγωγούς όμβριων υδάτων και αποχετευτικά φρεάτια και το συστηματικό καθαρισμό των φρεατίων.

Τη συστηματική συντήρηση των πεζοδρομίων και των υποδομών για Α.Μ.Ε.Α.

Για το κυκλοφοριακό και τις συγκοινωνίες

Η Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλαμαριάς πιστεύει ότι ο συνολικός σχεδιασμός μιας αποκεντρωμένης πολυκεντρικής Καλαμαριάς με τη δημιουργία περιφερειακών αγορών και την αποτροπή της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων στο κέντρο της Καλαμαριάς καθώς και η ενθάρρυνση χρήσης και βελτίωσης των μέσων μαζικής μεταφοράς θα επιλύσει το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

Την αποκατάσταση της Πλατείας του Δημαρχείου και τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο παλιό εργοτάξιο του Δήμου (Πόντου και Αιγαίου).

Την επανεξέταση των κυκλοφοριακών μελετών της πόλης με τη συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων, την κατάργηση των σχιζοφρενικών μονοδρομήσεων και την αποσυμφόρηση του κέντρου με τη δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης.

Την διεκδίκηση της επέκτασης του υπό κατασκευή ΜΕΤΡΟ και στην

Τη δημιουργία διαδημοτικής επιχείρησης για την άμεση λειτουργία μιας σύγχρονης αστικής και περιαστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας που θα συνδέει την Καλαμαριά με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, τη δυτική πλευρά της πόλης και την Ανατολική Ακτή Θερμαϊκού.

Την αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών σε συνεργασία με τον ΣΑΣΘ και τον ΟΑΣΘ για την απευθείας σύνδεση της Καλαμαριάς με όμορους Δήμους και Διαμερίσματα (Τούμπα, Πανόραμα, Χαριλάου κ.α)

Την ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας με αύξηση των δρομολογίων, εξυπηρέτηση όλων των συνοικισμών και την αγορά νέων φιλικών στο περιβάλλον οχημάτων.

Την αποτροπή της επέκτασης της υποθαλάσσιας αρτηρίας στην Καλαμαριά για την αποφυγή δημιουργίας έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος στην περιοχή μας.

Την δημιουργία υπόγειων διαβάσεων πεζών στο Φοίνικα.

Την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών από την αυθαίρετη κατάληψη των πεζοδρομίων από τα κάθε είδους οχήματα και τα καθίσματα των καταστημάτων αναψυχής.

Την καθιέρωση δικτύου ποδηλατοδρόμων και την ενθάρρυνση της χρήσης δικύκλων.

Για την επέκταση της πόλης

Η επέκταση της πόλης μας απέδειξε αυτό που όλοι ξέραμε. Ότι η φήμη της ‘πιο όμορφης πόλης’ είναι για τους κατοίκους της χωρίς περιεχόμενο.

Συγχρόνως, η επέκταση, απέδειξε ότι η σημερινή δημοτική αρχή είναι ανίκανη να διαχειριστεί και να αναπτύξει την Καλαμαριά. Με ένα αλαλούμ άγνοιας, ανικανότητας και συμφερόντων, ο Δήμος χρεοκόπησε χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η νέα πόλη χτίζεται άναρχα, με τις οικοδομές χωρίς πράσινο και πολύ κοντά τη μία με την άλλη λόγω της κακής χρήσης του κοινωνικού συντελεστή. Οι οικοπεδούχοι που έχουν ήδη πληρώσει το Δήμο για δρόμους και για έργα υποδομής αντιμετωπίζουν καθημερινά στενούς δρόμους στρωμένους στην καλύτερη περίπτωση με τσιμέντο, που μετατρέπονται σε χείμαρρους όταν βρέχει, την έλλειψη πεζοδρομίων και καθαριότητας, την ανυπαρξία χώρων πρασίνου και αναψυχής και πάνω από όλα, την αδιαφορία της δημοτικής αρχής στις διαμαρτυρίες τους και τις προτάσεις τους.

Πριν να χαθεί τελείως το στοίχημα της επέκτασης της πόλης μας, προτείνουμε¨

Την πρόκληση νέου πολεοδομικού σχεδιασμού που θα ανταποκρίνεται και θα ενισχύει την ποιότητα ζωής της πόλης και τις προοπτικές ανάπτυξής της την επόμενη εικοσαετία.

Τη χωροθέτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, αναψυχής αθλητισμού και πολιτισμού.

Το σχεδιασμό και την άμεση υλοποίηση δικτύων κοινωνικής εξυπηρέτησης (αποχέτευση, ύδρευση, φυσικό αέριο) και λαϊκής αγοράς.

Το σχεδιασμό σύγχρονου οδικού δικτύου, χώρων στάθμευσης, την άμεση ασφαλτόστρωση και την άμεση σύνδεση της επέκτασης με την αστική συγκοινωνία

Τον ηλεκτροφωτισμό και την άμεση οργάνωση καθαριότητας.

Την οργάνωση σχολικής στέγης και κοινωνικών υπηρεσιών.

Για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Απομάκρυνση των κεραιών που βρίσκονται σε χώρους δίπλα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (σχολεία, νοσοκομεία κ.λ.π).

Να σταματήσει νομιμοποίησή τους από την πολεοδομία του Δήμου Καλαμαριάς.

Να προηγείται της εγκατάστασης μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Να τηρούνται οι αποφάσεις της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και η Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: