Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

“Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ανθρώπων,
Την οικονομική επίθεση την αντιμετωπίζουμε ΜΑΖΙ,
Με συλλογικότητα και αλληλεγγύη,
Γιατί μια τέτοια πόλη ονειρευόμαστε, του δημοσίου συμφέροντος κι όχι μιας κατεστημένης ομάδας".


Η Τοπική αυτοδιοίκηση, μπροστά στην λαίλαπα που έρχεται
πρέπει να παίξει τον κοινωνικό της ρόλο
Ήδη το ισχνό 7%, που είχε ανακοινωθεί, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης, ότι θα δοθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για τους Δήμους και τις Κοινότητες (θεσμοθετημένη κρατική επιχορήγηση), αποδίδεται μειωμένο κατά 22-35%.
Η Τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να προχωρήσει σε ενεργητικές πολιτικές που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυ προστασίας των πιο φτωχών και ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων, στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης.
Για τον σκοπό αυτό πρέπει να γίνει, από τη μια, εξοικονόμηση πόρων και, από την άλλη, μεταφορά στους τομείς επείγουσας ανάγκης.

Οι προτάσεις μας:

Α. Στήριξη της τοπικής αγοράς με μέτρα και πρωτοβουλίες όπως:
• Την πλήρη απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τρία χρόνια για τις νέες επιχειρήσεις που θα έχουν ως έδρα την πόλη μας, στο πλαίσιο της στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης.
• Την Έκδοση Οδηγού Πόλης, με σκοπό τη στήριξη της τοπικής αγοράς (από την 1η Ιουνίου 2010)
• Τη χρηματοδότηση από τον Δήμο καμπάνιας στήριξης της τοπικής εμπορικής δραστηριότητας μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους της τοπικής αγοράς.
Β. Να εκδώσει ο δήμος Κάρτας Κοινωνικής Συμπαράστασης
Με την Κάρτα Κοινωνικής Συμπαράστασης θα παρέχονται προνομιακές τιμές και εκπτώσεις στους κατόχους της σε συνεργασία με την Τοπική Αγορά
Γ. Να εκδώσει ο δήμος Κοινωνικό Εισιτήριο (μειωμένο κατά 50%) για όλες τις παραγωγές του Δήμου μας (παρά θιν αλός, θέατρο, συναυλίες, κ.λ.π.).
Δ. Να καταργηθούν οι συνδρομές στα προγράμματα του Πολιτιστικού Οργανισμού
Ε. Να καταργηθούν τα τροφεία στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς
ΣΤ. Δικαίωμα και προτεραιότητα των παιδιών των ανέργων σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία.
Ζ. Να καταργηθούν τα δημοτικά τέλη
Όλα τα παραπάνω μέτρα αφορούν:
Άνεργους ,Άπορους, Χαμηλόμισθους
Όσους δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 20.000 Ευρώ
Τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες (λαμβάνοντας υπ όψιν Ε9-ΕΤΑΚ)
Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ανεξαρτήτως εισοδήματος
Η. Να ξαναλειτουργήσει η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θ. Να επανεξετασθεί το κόστος χρήσης των πάρκιγκ, ειδικά για τους περίοικους

Τα «διαφυγόντα έσοδα» από τα παραπάνω μέτρα μπορούν να αντισταθμιστούν από:

Α. Αύξηση των δημοτικών τελών στο διπλάσιο για τις μεγάλες επιχειρήσεις (τράπεζες, σούπερ-μάρκετ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ) που λειτουργούν στον δήμο.
Β. Ενεργοποίηση μηχανισμούς είσπραξης τελών, κυρίως από όλους όσους αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τη πόλη και οφείλουν τεράστια ποσά που επί σειρά ετών δεν αποδίδονται.
Γ. Επανεξέταση όλων των προγραμματισμένων μελετών (με κόστος πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ) με δεδομένη την τεράστια απόκλιση μεταξύ μελετών και υλοποιηθέντων έργων, γεγονός που από μόνο του αποτελεί σκάνδαλο.
Δ. Μεταφορά των προγραμμάτων του Πολιτιστικού Οργανισμού που στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους σε αίθουσες σχολείων (βιβλιοθήκες,ζωγραφική,θέατρο,κλπ).
Ε. Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Συμπαράστασης (με ειδικευμένο κωδικό στον Προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου) με πηγές χρηματοδότησης που θα προέλθουν πρωτίστως από τη μείωση κατά 20% των μισθών ή αντιμισθιών των:
Δημάρχου ,Αντιδημάρχων, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρων, Αντιπρόεδρων και μελών των Νομικών Προσώπων του Δήμου
ΣΤ. Κατάργηση άμεσα όλων των εξωτερικών συνεργατών της Ανώνυμης Εταιρίας (ΔΕΤΕΚ)
Ζ. Επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας και του κόστους των: εορταστικών εκδηλώσεων, παρελάσεων, θεατρικών συναντήσεων, του “παρα θιν αλός”, της “παραθινούπολης” κ.ά.
Η. Συντήρηση δημοτικών κτιρίων από το δήμο και όχι με αναθέσεις
Θ. Διαφάνεια σε όλες τις δαπάνες
Ι. Επανεξέταση όλων των επιχορηγήσεων του δήμου προς τους φορείς της πόλης με διαφάνεια, αξιοκρατία και ανοιχτή διαβούλευση των φορέων.
Κ. Κατάργηση του περιοδικού «πολίτης Κ» που επί χρόνια λειτουργεί ως διαφημιστικό έντυπο μιας παράταξης του δήμου και πληρώνεται από τους δημότες.
Λ. Κατάργηση της θέσης του γεν. γραμματέα.

Διοικητικά μέτρα :
α) Καλύτερη διάταξη των υπηρεσιών του Δήμου και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
β) Κατάργηση ειδικών συμβούλων του Δημάρχου.
γ) Διαπαραταξιακή επιτροπή αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια όσων πρόκειται να ωφεληθούν από τα μέτρα κοινωνικής στήριξης με επανεξέταση ανά 6μηνο των μη ικανών να αναταπεξέλθουν.
δ) Προτείνουμε οι προσλήψεις που έχει ανάγκη ο Δήμος να μη γίνονται με συμβάσεις αλλά με μόνιμο προσωπικό που θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
ε) Μεταφορά των προγραμμάτων του Πολιτιστικού Οργανισμού που στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους σε αίθουσες σχολείων και το ποσό που θα εξοικονομηθεί να αποδοθεί στο ταμείο κοινωνικής συμπαράστασης .
στ) Επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας του παρα θιν αλός,παραθινούπολη κ.ά.με προτάσεις στους καλλιτέχνες να μειώσουν τις απαιτήσεις τους ώστε να μειωθεί και το εισιτήριο.

Προστασία των καταναλωτών, αλληλέγγυες κοινωνικές πρακτικές

Η δημοτική κίνηση πολιτών Καλαμαριάς προτείνει να προχωρήσει ο δήμος, σε συνεργασία με οργανώσεις καταναλωτών, στην ενημέρωση του κόσμου και στον περιορισμό των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, μέσω των κατάλληλων δομών ( παρατηρητήριο ποιότητας και τιμών βασικών ειδών). Ταυτόχρονα, ο δήμος πρέπει να στηρίξει τις αλληλέγγυες, συνεταιριστικές, εθελοντικές και άλλες κοινωνικές πρακτικές και τα άτυπα δίκτυα ανταλλαγής, τα οποία ανακουφίζουν τα χαμηλά εισοδήματα, λειτουργούν ευεργετικά για τους άπορους πολίτες και ενισχύουν το αίσθημα της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Ο επικεφαλής
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Δημ. σύμβουλος

Τηλ. επικοινωνίας: 2310-415435
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://dimotikikinisi.blogspot.com
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kalamaria2006@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: