Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Βασικές πληροφορίες για το δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών

Τρόπος λειτουργίας του δικτύου

Η λειτουργία του δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών είναι απλή. Για παράδειγμα ένας καθηγητής που συμμετέχει στο δίκτυο μπορεί να αναρτήσει την ανακοίνωσή του στο δικτυακό τόπο του Σημείου,  στην οποία θα αναφέρει τη διαθεσιμότητα του και τον αριθμό των Μονάδων που ζητάει για τις υπηρεσίες του.
Αν λοιπόν κάποιο άλλο μέλος του δικτύου ενδιαφέρεται θα έρθει σε επικοινωνία μαζί συμφωνώντας τις λεπτομέρειες. Όταν η συναλλαγή πραγματοποιηθεί τότε θα πρέπει να πιστώσει το λογαριασμό του προσώπου από το οποίο έλαβε υπηρεσίες με τόσες Μονάδες όσες έχει συμφωνήσει, είτε απ’ ευθείας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Δικτυακό τόπο του Σημείου Δράσης-Αλληλεγγύης είτε, αν δεν έχει πρόσβαση σε υπολογιστή, να απευθυνθεί στο Σημείο υπογράφοντας μία εντολή πληρωμής.
Ο καθηγητής στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μονάδες που έχει πιστωθεί, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιαδήποτε υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο δίκτυο.

Τι είναι η μονάδα;

Είναι το μέσον συναλλαγής στο δίκτυο. Όλες οι υπηρεσίες αποτιμώνται με βάση τη μονάδα και όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, με τρόπο ώστε ανά πάσα στιγμή κάθε μέλος του δικτύου να μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα γι’ αυτές, να αναζητήσει υπηρεσίες και βέβαια να καταχωρήσει τις δικές του αγγελίες για προσφορά υπηρεσιών.

Πότε θα λειτουργήσει το δίκτυο

Η εθελοντική ομάδα που πήρε την πρωτοβουλία δημιουργίας του δικτύου, συγκεντρώνει τις διαθεσιμότητες των ανθρώπων που επιθυμούν να συμμετέχουν και οι οποίοι δηλώνουν το είδος των υπηρεσιών που θα προσφέρουν. Όταν συμπληρωθεί ικανός αριθμός μελών και θεωρηθεί ότι το εύρος των υπηρεσιών είναι ικανοποιητικό θα οργανωθεί η πρώτη συνάντηση των μελών του δικτύου. Σε αυτήν θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες και οι όροι λειτουργίας του και θα συμφωνηθούν. Αυτή η πρώτη συνάντηση θα εκλέξει τη συντονιστική επιτροπή- με συγκεκριμένη θητεία και ρόλο- και το δίκτυο θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία.

Ποιες υπηρεσίες έχουν ήδη καταγραφεί

Λογιστικά- φοροτεχνικά
Γραμματειακή υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων μερικής απασχόλησης
Φύλαξη παιδιών
Νοσηλευτική
Βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων
Μαθήματα:
Ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Σουηδικά
Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προετοιμασίας υποψηφίων
Συμβουλευτικές:
Νομική
Ασφαλιστική- Εργοδοτική
Γιατροί:
Παιδίατροι
Κοινωνική λειτουργός
Υπηρεσίες πληροφόρησης, παραπομπής

Δεν υπάρχουν σχόλια: