Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Αποτελέσματα 2ης συνάντησης για δημόσια διαβούλευση με θέμα: : «Η ενηλικίωση του κινήματος απευθείας διάθεσης – αυτοπροσδιορισμός των αρχών και των στόχων του»

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 συνεχίστηκαν  στην Καλαμαριά οι εργασίες της δημόσιας διαβούλευσης για τις αρχές του κινήματος απευθείας διάθεσης  και συζητήθηκαν οι παρακάτω θεματικές αρχές όπως προτάθηκαν από την έναρξή της  στις 21 Οκτωβρίου 2012:
Α. Προτεραιότητες στις συνεργασίες του κινήματος
Β. Αποκλεισμός από τις συνεργασίες
Γ. Τοπικότητα-αυτάρκεια.
Δ.  Άμεση σχέση / εμπιστοσύνη παραγωγών και καταναλωτών
Η δεύτερη αυτή διαβούλευση κατέληξε επί των παραπάνω ως εξής:
Για την προτεραιότητα στις συνεργασίες του κινήματος,
         Το κίνημα παραγωγών – καταναλωτών λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προωθώντας τον συνεργατισμό στις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και στις μορφές οργάνωσής τους (αγροτικοί και μεταποιητικοί συνεταιρισμοί, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μικροί παραγωγοί, αυτοαπασχολούμενοι, αυτόνομες μικρές μονάδες, ομάδες παραγωγών, αυτόνομες αγορές παραγωγών κ.α.).
Για τον αποκλεισμό από τις  συνεργασίες,
         Το κίνημα άμεσης διάθεσης δεν συνεργάζεται και αποκλείει:
-Όσους, έξω από την παραγωγική διαδικασία, παρεμβαίνουν και μεσολαβούν, κερδοσκοπώντας σε βάρος των παραγωγών, των εργαζομένων και των καταναλωτών.
-Όσους απειλούν με τη δραστηριότητά τους τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
-Όσους παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα και προσβάλλουν την προσωπικότητα των εργαζομένων.
Για την τοπικότητα-αυτάρκεια.
         Το κίνημα άμεσης διάθεσης δίνει προτεραιότητα στην τοπικότητα των παραγόμενων προϊόντων στην κατεύθυνση της αυτάρκειας και της διατροφικής κυριαρχίας. Επιπλέον, ο προσανατολισμός στην τοπικότητα βοηθάει την κοινοτική αντίληψη, την απομεγέθυνση, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη μείωση της ανεργίας.
Για την άμεση σχέση / εμπιστοσύνη παραγωγών και καταναλωτών,
         Το κίνημα στηρίζεται σε σχέσεις αμοιβαιότητας, εγγύτητας και εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.
Στην 2η συνάντηση του κινήματος της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν οι παρακάτω ομάδες:

  1. Επιτροπή κατοίκων κέντρου
  2. Συνέλευση κατοίκων Καλαμαριάς
  3. Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς
  4. ΣΠΑΜΕ
  5. Κοινωνικός συνεταιρισμός «βιος coop»
  6. Κοινωνικός συνεταιρισμός «ΑΛΛΟΣΤΡΟΠΟΣ»
  7. Συνεταιρισμός «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ»-ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ
  8. Ομοτράπεζοι
  9. Σχολείο για τη μάθηση της ελευθερίας
  10. ΠΕΡΚΑΝΘΕΣ
 Στην 3η συνάντηση η οποία θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου 11.00 στον χώρο του Συνεταιρισμού «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ»-ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ,  θα συζητηθούν:
1. Συλλογικό όφελος- αντιμετώπιση πείνας- κοινωνική αλληλεγγύη
2. Αυτονόμηση από το νομικό πλαίσιο - αυτοθέσμιση του κινήματος - αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: